Gå direkt till innehållet
Meny

Ömsesidigt fastighetsaktiebolag: ändring av bolagsordning på pappersblankett

Du kan lämna in din anmälan också i e-tjänsten på ytj.fi. Det är snabbare än att använda pappersblanketter. Gå till anvisningen: Bolagsordningen i textfältet i e-tjänsten på ytj.fi.

Vilka bolag gäller den här anvisningen?

Den här anvisningen gäller ömsesidiga fastighetsaktiebolag bildade före 2019 som inte tänker överföra sin aktiebok (aktieförteckning) till bostadsdatasystemet (informationssystemet för bostadslägenheter) och som inte ändrar bolagsordningen till det nya elektroniska formatet.

Övriga bolag lämnar in bolagsordningen i det nya elektroniska formatet i e-tjänsten på ytj.fi. Gå till anvisningen: Bolagsordningen i det nya elektroniska formatet i e-tjänsten på ytj.fi.

När anmäler jag?

Lämna in anmälan utan dröjsmål.

Om ändringen av bolagsordningen förutsätter verkställighetsåtgärder som ska antecknas i handelsregistret, måste ändringen anmälas för registrering och registreras samtidigt med verkställighetsåtgärderna.

Vad kostar anmälan på papper?

En pappersanmälan om ändring av bolagsordningen kostar 280 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Hur lämnar jag in en pappersanmälan?

Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan. Gå till ifyllningsanvisningar av blankett Y4 på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Lämna in din anmälan på blankett Y4 och bilageblankett 13B. Fyll i och skriv ut blanketter. Öppna: Y4 och bilageblankett 13 (pdf, 0.3 MB).

Obs! Bifoga inte handlingar såsom protokoll med personbeteckningar eller hemadresser eller annan känslig information till din anmälan.

Vem undertecknar blankett Y4?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga någon annan att underteckna anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga följande handlingar:

  • kvitto på betald behandlingsavgift
  • Kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
Alla de ändringar som du anmäler för registrering måste framgå av bolagsstämmobeslutet.

Om det är fråga om en delvis ändring av bolagsordningen, ska hela det nya innehållet i de ändrade bestämmelserna antecknas i protokollet. Bifoga inte bolagsordningen till din anmälan.
  • Ny bolagsordning om bolagsordningen har ändrats i sin helhet.
Lämna in bolagsordningen endast på bolagets registreringsspråk, det vill säga på svenska eller på finska.
  • Redogörelse för samtycken, om ändring av bolagsordningen kräver samtycke av alla aktieägare och inte alla aktieägare var närvarande vid bolagsstämman.
Redogörelsen kan vara ett intyg undertecknat av disponenten eller en styrelseledamot om att även de aktieägare som inte var närvarande vid bolagsstämman har gett sitt skriftliga samtycke. Alternativt ska de skriftliga samtyckena bifogas till anmälan.
  • Eventuell bilaga till bolagsordningen (t.ex. karta eller ansvarsfördelningstabell).

Bilaga till bolagsordningen

Ibland inbegriper bolagsordningen till exempel en karta eller ansvarsfördelningstabell som bilaga.

Bilagan kan innehålla flera sidor. Sidorna ska vara i storlek A4 och av god kvalitet. Vid behov kan du namnge och numrera sidorna så att helheten blir tydlig.

Obs! Handelsregistrets pappersutskrifter är alltid svartvita. Därför kan du inte använda färger i bilagan till bolagsordningen för att till exempel markera olika områden på en karta, utan de måste framställas på ett annat sätt.

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024