Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan om kallelse till bolagsstämma för registrering

Bolagsstämman beslutar om i bostadsaktiebolagslagen avsedd

  • likvidation och överlåtelse av fastighet eller byggnad eller nyttjanderätt till dem
  • rivning och nybygge.

Stämmokallelsen ska anmälas till handelsregistret.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in din anmälan tidigast fyra månader och senast två månader före bolagsstämman. Anmälan ska vara framme hos Patent- och registerstyrelsen (PRS) inom den utsatta tiden.

Hur lämnar jag in anmälan?

Du kan lämna in anmälan endast på pappersblanketter. Använd blankett Y4 och bilageblankett 13. Läs först anvisningarna om hur du fyller i Y4.

Öppna: Y4 ifyllningsanvisningarÖppnas i en ny flik

Fyll sedan i och skriv ut blankett Y4 och bilageblankett 13.

Öppna: Y4 och bilageblankett 13 (pdf, 0.3 MB)

Ange stämmokallelsen för registrering på sida 7 av bilageblankett 13 i fältet "Övriga uppgifter som anmäls för registrering / ska avföras ur registret".

Vilka bilagor behövs?

Bifoga till din anmälan kallelsen till bolagsstämman och kvittot på betalad behandlingsavgift.

Vem undertecknar anmälan?

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten.

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar anmälan?

Anmälan kostar 50 euro.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Mer information i lagstiftningen

Om ärendet föreskrivs i 6 kap 20 § i lagen om bostadsaktiebolag. Läs mer i författningsdatabasen Finlex. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024