Gå direkt till innehållet
Valikko

Ändra bolagsavtal på pappersblankett

Om möjligt lämna in din anmälan om ändring av bolagsavtal i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Det är snabbare än att använda pappersblanketter. Läs mer om e-anmälan.

Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Fyll i blankett Y5 och personuppgiftsblankett.

Obs. Ange personers identifieringsuppgifter på personuppgiftsblanketten. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser till utomlands bosatta på andra anmälningsblanketter. Anmäl inte hemadresser för dem som är bosatta i Finland.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan. Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y5 och personuppgiftsblankett.Öppnas i en ny flik

Vem undertecknar blankett Y5?

En bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag undertecknar Y5-blanketten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag kan befullmäktiga någon annan att underteckna Y5-blanketten. Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga följande handlingar:

  • Kvitto på betald behandlingsavgift.
  • Avtalet om ändring av bolagsavtal i original. Bolagsavtalet och avtalen om dess ändring undertecknas av alla bolagsmän (även de tysta). Ibland har det i det gällande bolagsavtalet avtalats om ett förenklat förfarande för att ändra bolagsavtalet. Läs mer i anvisningarna om ändring av bolagsavtal.
  • nnan nödvändig redogörelse för de ändringar som skett som styrkta kopior. Annan redogörelse kan vara t.ex. ett köpebrev om överlåtelse av bolagsandel, om överlåtaren inte har undertecknat ett ändringsavtal om bolagsavtalet.

Obs. Bifoga inga handlingar med personbeteckningar eller hemadresser till din anmälan.

Vad kostar pappersanmälan?

Ändring av bolagsavtal kostar 190 euro.

Avgiften täcker även andra ändringar i samma eller lägre avgiftsklass. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma (115 euro/bifirma).

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs först våra betalningsanvisningar.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2020