Gå direkt till innehållet
Valikko

Brister i förmånstagaruppgifter samt tillsyn

De här sidorna innehåller anvisningar om förmånstagaruppgifter

  • till rapporteringsskyldiga, tillsynsmyndigheter och Finlands Advokatförbund enligt penningtvättslagen
  • till företag som är föremål för en tillsynsanmälan och vars förmånstagaruppgifter är bristfälliga eller inkonsekventa.

Tillsynsanmälan till Patent- och registerstyrelsen (PRS)

De rapporteringsskyldiga som avses i penningtvättslagen (till exempel banker, revisorer och advokatbyråer) måste identifiera sina kunders verkliga förmånstagare.

Rapporteringsskyldiga, tillsynsmyndigheter och Finlands Advokatförbund måste lämna in en tillsynsanmälan till PRS om de upptäcker brister eller inkonsekvenser i förmånstagaruppgifterna i handelsregistret. Gå till anvisningen Tillsynsanmälan om förmånstagaruppgifter till PRS.

Brister i företagets förmånstagaruppgifter

PRS skickar ett brev till de företag som är föremål för en tillsynsanmälan. I brevet uppmanas företaget att rätta till bristerna eller bekräfta att förmånstagaruppgifterna i handelsregistret har kontrollerats. Gå till anvisningen Brister i företagets förmånstagaruppgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 18.09.2023