Gå direkt till innehållet
Valikko

Tillsyn över förmånstagaruppgifter

Den här anvisningen gäller rapporteringsskyldiga (till exempel banker, revisorer och advokatbyråer), tillsynsmyndigheter och Finlands Advokatförbund enligt penningtvättslagen. De måste gå till väga på följande sätt:

  1. Rapporteringsskyldiga måste identifiera sina kunders verkliga förmånstagare. Läs mer om verkliga förmånstagare.
  2. Rapporteringsskyldiga, tillsynsmyndigheter och Finlands Advokatbyrå måste anmäla till PRS om de upptäcker brister eller inkonsekvenser i de förmånstagaruppgifter som har registrerats i handelsregistret.

Skyldigheterna grundar sig på penningtvättslagen.

Jämför dina uppgifter med handelsregistrets uppgifter

Uppgift om en inlämnad förmånstagaranmälan syns på kundens handelsregisterutdrag och i informationstjänsten Virre. Läs mer om informationstjänster och uppgifter om förmånstagare.

Jämför dina uppgifter om kundens förmånstagare med uppgifterna i handelsregistret.

Du behöver inte anmäla till PRS om kundens förmånstagaruppgifter inte har införts i handelsregistret. Vi rekommenderar dock att du uppmanar dina kunder att lämna in förmånstagaranmälan utan dröjsmål.

Vad ska du göra om du upptäcker brister och inkonsekvenser i förmånstagaruppgifterna?

Om de i handelsregistret införda förmånstagaruppgifterna avviker från de uppgifter du innehar, gör på följande sätt:

  1. Säkerställ riktigheten av de uppgifter du innehar.
  2. Om du fortfarande anser att uppgifterna i handelsregistret är felaktiga eller bristfälliga efter att du har säkerställt dem, be dina kunder att uppdatera sina förmånstagaruppgifter i handelsregistret.
  3. Om kunden inte lämnar in förmånstagaranmälan inom en vecka, lämna in en tillsynsanmälan till PRS. Övervaka kundens uppgifter under den här tiden. Du kan också genast anmäla de upptäckta bristerna eller inkonsekvenserna till PRS. Gå till anvisningen: Så här lämnar du in tillsynsanmälan.

Observera att inlämnande av tillsynsanmälan inte eliminerar eller minskar din skyldighet att identifiera kundens verkliga förmånstagare.

Vad gör PRS efter att ha tagit emot tillsynsanmälan?

Vi skickar ett brev till det företag eller den sammanslutning vars uppgifter tillsynsanmälan gäller. I brevet uppmanar vi företaget eller sammanslutningen att korrigera de rapporterade bristerna i förmånstagaruppgifterna inom utsatt tid, det vill säga inom cirka tre veckor.

Om företaget eller sammanslutningen inte uppdaterar sina förmånstagaruppgifter inom den utsatta tiden, överväger vi eventuella fortsatta åtgärder från fall till fall.

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om identifiering av kundens verkliga förmånstagare finns i 3 kap. 6 § 1 mom. i penningtvättslagen.

Bestämmelser om skyldigheten att rapportera om bristfälliga och inkonsekventa förmånstagaruppgifter finns i 6 kap. 5 § i penningtvättslagen.

Bestämmelser om rapporteringsskyldiga finns i 1 kap. 2 § 1 mom. i penningtvättslagen.

Bestämmelser om tillsynsmyndigheterna och Finlands Advokatförbund finns i 7 kap. 1 § 1 och 2 mom. i penningtvättslagen.

Läs mer i penningtvättslagen i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 25.10.2022