Gå direkt till innehållet
Meny

Avveckling av aktiebolag

Enligt lagen kan ett aktiebolag inte läggas ner utan en formell procedur, utan det måste lösas upp genom likvidation, konkurs, fusion eller delning.

I vissa situationer kan Patent- och registerstyrelsen (PRS) förordna aktiebolaget att försättas i likvidation eller att strykas ur handelsregistret. Läs mer om avregistrering eller försättande i likvidation på PRS initiativ.

Läs mer om:

Om du fortfarande överväger om aktiebolagets verksamhet ändå kan fortsätta, eller om du önskar mer information om kontrollerad avveckling, bekanta dig med FöretagsFinlands avgiftsfria rådgivningstjänst Ekonomihjälp.Öppnas i en ny flik

Avbrott i verksamheten antecknas inte i handelsregistret

Ett avbrott i näringsverksamheten för en obestämd eller bestämd tid antecknas inte i aktiebolagets handelsregisteruppgifter.

Däremot ska du anmäla avbrottet till Skatteförvaltningen med Y-blanketter för anteckning i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma företags- och organisationsdatasystem på ytj.fi.

Om aktiebolaget återupptar verksamheten senare, anmäl det omedelbart med en ändringsanmälan till Skatteförvaltningen.

Läs ytterligare anvisningar och hämta pappersblanketterna på webbplatsen ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 20.09.2023