Gå direkt till innehållet
Valikko

Upplösning av öppet bolag eller kommanditbolag genom likvidationsförfarande

I den här anvisningen beskriver vi handelsregisterförfarandet för att upplösa ett bolag genom likvidation.

Likvidationsförfarandet omfattar normalvis tre steg.

Steg 1: Anmälan för registrering av likvidation och likvidator

Anmäl likvidation och likvidator till handelsregistret utan dröjsmål.

Använd blankett Y5 och personuppgiftsblanketten.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan. Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut: Y5 och personuppgiftsblankett.Öppnas i en ny flik

Vad ska jag anmäla på blankett Y5 och personuppgiftsblanketten?

Anmäl på blankett Y5 personernas namn och födelsedatum. Anmäl därtill hur likvidatorerna företräder bolaget (ensam eller tillsammans).

Obs! Använd personuppgiftsblanketten för att anmäla personers identifieringsuppgifter till handelsregistret. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser för utomlands bosatta på andra anmälningsblanketter. Anmäl inte hemadresser för dem som är bosatta i Finland.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga en styrkt kopia av eller ett utdrag ur beslutet om tillsättande av likvidator
Bifoga också kvitto på betald behandlingsavgift till anmälan.

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas av likvidatorn eller av en person som likvidatorn har befullmäktigat. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Vad kostar det?

Behandlingsavgiften är 95 euro. Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Steg 2: Ansökan om offentlig stämning

Likvidatorn ska söka offentlig stämning hos tingsrätten på bolagets borgenärer om inte bolagsmännen kommer överens om annat. Domstolen skickar ett meddelande om den offentliga stämningen till handelsregistret ssom sedan antecknas i handelsregistret.

Steg 3: Anmälan om upplösning

När egendomen för ett öppet bolag eller ett kommanditbolag har delats upp eller bolaget annars anses vara upplöst, ska bolagsmannen eller likvidatorn som domstolen förordnat utan dröjsmål lämna in en anmälan om upplösningen till handelsregistret.

Anmälan är gratis.

Fyll i och skriv ut blankett Y5. Öppna blankett Y5.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2020