Vad är en företagsinteckning?

Ett företags lösa egendom som ingår i dess näringsverksamhet kan intecknas genom en företagsinteckning. Den intecknade egendomen kan pantsättas som säkerhet för fordran utan att besittningen överlåts. En företagsinteckning kan endast sökas för ett företag, det vill säga en näringsidkare, som har antecknats i handelsregistret. Läs mer om företagsinteckning som säkerhet.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) handlägger företagsinteckningsärenden och för företagsinteckningsregistret.

Anvisningar

Läs mer om hur du ansöker om företagsinteckning, ändrar uppgifter eller dödar en företagsinteckning:

Anvisningarna innehåller information om blanketter, bilagor och behandlingsavgifter.