Om webbplatsen

Ge feedback och förslag till förbättringar

Vad har vi lyckats med och vad har vi inte lyckats med? Hur skulle du utveckla våra tjänster? Ge oss feedback. Vi svarar på ditt meddelande inom två arbetsdagar. Gå till sidan: Ge feedback och förslag till förbättringar.

Sidorna för handelsregistret, varumärken, mönsterrätt och patent är länkade till portalen Ditt Europa. Europeiska kommissionen samlar in feedback om sidorna. Läs mer om att lämna feedback till EU-kommissionen.

Kompatibilitet med webbläsare och operativsystem

Webbplatsen har testats för att fungera med de vanligast förekommande kombinationerna av webbläsare och operativsystem i både bordsdatorer och mobilanordningar.

Om sidorna inte visas korrekt, kan du prova följande:

 • töm cacheminnet på din dator
 • stäng din webbläsare (alla fönster) och börja om från början eller
 • stäng av och starta om datorn.

Tillgänglighet

Vi åtar oss att göra webbplatsen tillgänglig i enlighet med lagen. Öppna tillgänglighetsutlåtandet för prh.fi.

Juridiskt förbehåll

I fråga om webbplatsens innehåll har vi på alla sätt strävat efter att informationen ska vara korrekt och aktuell. PRS ansvarar inte för de kostnader eller skador som förorsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. PRS ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar.

Upphovsrätt

PRS äger rätten till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen.

Textmaterialet på webbplatsen kan användas fritt och länkar till sidorna får göras förutsatt att källan anges. Kommersiell användning av materialet måste alltid ske efter särskild överenskommelse med PRS.

Behandling av personuppgifter

PRS har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Vi samlar inte in uppgifter i vilka enskilda användare kan identifieras.

Kakor (cookies)

Webbplatsen använder sessionskakor. Kakor är små textfiler som sänds till användarens dator och lagras på datorn. Kakorna skadar inte användarens dator eller filer.

Sessionskakorna lagras i datorns minne så länge som webbläsaren är öppen, men försvinner när du stänger webbläsaren.

Endast kartläggningskakor (tracking cookies) som används för att identifiera nya besökare och återvändande besökare bevaras.

Följande uppgifter samlas in med hjälp av kakor:

  • användarens IP-adress
  • klockslag
  • besökta sidor
  • typ av webbläsare

Med hjälp av uppgifterna kan vi förbättra användbarheten av och innehållet på vår webbplats.

I de flesta webbläsare kan du stänga av användningen av cookies.

Besökaruppgifter samlas in för en gemensam digital ingång på EU-nivå

Uppgifter om besökare på webbsidorna för handelsregistret, varumärken, patent och mönsterrätt samlas in för att följa upp verkställandet av EU-förordningen (EU) 2018/1724 om en gemensam digital ingång, det vill säga en gemensam digital informationsled. Öppna: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724.

Följande uppgifter samlas in på de sidor som har länkats till den gemensamma digitala ingången:

 • URL-adressen till sidan
 • antal besökare
 • besökarens land
 • terminalanordning som använts.

Uppgifterna samlas in i anonym form och de specificeras inte för enstaka personer. Endast PRS, EU-kommissionen och de nationella samordnare som anges i förordningen har tillgång till uppgifterna.

Uppgifterna lagras i EU-kommissionens datalager i högst tre år, varefter de raderas automatiskt.

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.12.2020