Blanketter för att komplettera eller rätta anmälan

Använd rättelseblanketten nedan när du kompletterar eller skickar en rättelse till din handelsregisteranmälan som är under behandling.

Om anmälan inte kan registreras som sådan, skickar vi dig en rättelseuppmaning, och du kan sedan komplettera eller rätta din anmälan.

I rättelseuppmaningen sätter vi ut en tidfrist som vanligen är en månad. Om du inte följer tidsfristen, förfaller anmälan. Behandlingsavgiften återbetalas inte i sådana fall.

Spara blanketten på din dator för ifyllning.

Obs! Använd personuppgiftsblanketten för att anmäla personers identifieringsuppgifter till handelsregistret. Skriv alltså inte heller personbeteckningar eller hemadresser på andra blanketter.

Skicka rättelserna och kompletteringarna till

PRS – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Namn Uppdaterad Ladda
Rättelseblankett 22.11.2019 PDF
Personuppgiftsblankett 11.07.2019 PDF
Tillståndsansökan för ansvarsperson i företag - Personer fast bosatta utanför EES-området 23.09.2020 PDF
Utskriftsversion
Uppdaterad 07.01.2021