Gå direkt till innehållet
Meny

Blanketter för att komplettera eller rätta anmälan

Använd rättelseblanketten nedan när du kompletterar eller skickar en rättelse till din handelsregisteranmälan som är under behandling.

Om anmälan inte kan registreras som sådan, skickar vi dig en rättelseuppmaning, och du kan sedan komplettera eller rätta din anmälan.

I rättelseuppmaningen sätter vi ut en tidfrist som vanligen är en månad. Om du inte följer tidsfristen, förfaller anmälan. Behandlingsavgiften återbetalas inte i sådana fall.

Spara blanketten på din dator för ifyllning.

Obs! Använd personuppgiftsblanketten för att anmäla personers identifieringsuppgifter till handelsregistret. Skriv alltså inte heller personbeteckningar eller hemadresser på andra blanketter.

Hur svarar jag på en rättelseuppmaning?

Svara på rättelseuppmaningen i e-tjänsten på ytj.fi.

Du kan också skicka rättelser och kompletteringar per post.

E-tjänsten på ytj.fi

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Gör så här i e-tjänsten på ytj.fi

1. Logga in i tjänsten.

2. Välj "Skicka din korrigering" i tjänsten.

3. Ange företagets FO-nummer samt registrerings- eller diarienummer för anmälan som ska korrigeras. Du hittar uppgifterna i rättelseuppmaningen.

4. Lägg till de begärda uppgifterna som Word- eller PDF-filer och skicka.

5. Tjänsten meddelar när försändelsen har kommit fram och korrigeringen har skickats till handelsregistret för behandling.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi och svara på rättelseuppmaningen.Öppnas i en ny flik

Per post

Skicka rättelserna och kompletteringarna till

PRS – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Namn
Uppdaterad
Ladda
Personuppgiftsblankett
01.06.2023
Rattelseblankett
24.04.2024
Tillståndsansökan för ansvarsperson i företag - Personer fast bosatta utanför EES-området
23.09.2020
Utskriftsversion Uppdaterad 24.04.2024