Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan om förmånstagare

De flesta företag måste anmäla till handelsregistret verkliga förmånstagare (de personer som utövar äganderätt eller ett bestämmande inflytande i företaget) och därefter se till att uppgifterna i är uppdaterade.

Till exempel aktiebolag och andelslag måste anmäla sina förmånstagaruppgifter till handelsregistret. Företagare med firma (enskilda näringsidkare) lämnar inte in någon anmälan.

Anmälan om förmånstagare är avgiftsfri.

Förmånstagarna är i de flesta fall ägare i företag. Anmälan måste lämnas in:

 • även om företaget inte har några förmånstagare eller kännedom om dem.
 • trots att uppgifterna om styrelsen och andra ansvarspersoner är uppdaterade och ägare har angetts i etableringsanmälan.

Observera! Företagets verksamhet kan försvåras om det inte anmäler sina förmånstagaruppgifter och håller dem uppdaterade. PRS kan försätta företag i likvidation eller avregistrera dem ur handelsregistret om företagen trots uppmaningar inte anmäler sina förmånstagaruppgifter eller rättar till felaktiga uppgifter.

Här nedan finns information om följande:

När anmäler jag?

Lämna in anmälan utan dröjsmål i följande fall:

 • Företaget har inte anmält sina förmånstagaruppgifter till handelsregistret mellan 1 juli 2019 och 1 juli 2020.
 • Förmånstagaruppgifterna har ändrats.
 • Ett nytt företag har registrerats och du startade företaget inte i e-tjänsten på ytj.fi. 
 • Du är inte längre företagets förmånstagare.

Vilka företag anmäler?

Aktiebolag och andelslag samt en del av öppna bolag och kommanditbolag måste lämna in anmälan. Företagare med firma lämnar inte in någon anmälan. Läs mer: Vilka företag anmäler?

Vem är förmånstagare?

En förmånstagare är en person som antingen äger ett företag eller på annat sätt utövar ett bestämmande inflytande i företaget. Du kan inte anmäla till exempel dödsbon, företag, kommuner eller föreningar eller offentliga samfund som förmånstagare. Läs mer: Vem är förmånstagare?

Hur lämnar jag in en anmälan?

Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Så här kontrollerar du om uppgifter om förmånstagare i ditt företag har registrerats

PRS skickar ett förmånstagarutdrag per post när anmälan har registrerats. Utdraget skickas till adressen av den part som lämnar tilläggsuppgifter enligt anmälan eller till företagets adress som finns i registret.

Du kan också kontrollera avgiftsfritt i vår informationstjänst Virre om en anmälan om förmånstagare har registrerats för företaget eller sammanslutningen. På framsidan i Virre kan du göra en sökning genom att använda FO-numret. Uppgift om förmånstagaranmälan visas i företagets eller sammanslutningens grunduppgifter. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Hur kan jag få uppgifter om förmånstagare?

Uppgifterna om förmånstagare är inte offentliga på samma sätt som övriga uppgifter i handelsregistret. Uppgiften om att en anmälan har registrerats är ändå offentlig. Läs mer: Förmånstagarutdrag och informationstjänster.

Varför måste jag anmäla?

Företagets verksamhet kan försvåras om det inte anmäler sina förmånstagaruppgifter och håller dem uppdaterade.

Enligt penningtvättslagen är till exempel banker, bokföringsbyråer och advokatbyråer skyldiga att kontrollera sina kunders förmånstagaruppgifter. Samma aktörer måste lämna in en tillsynsanmälan till PRS om de upptäcker brister eller inkonsekvenser i förmånstagaruppgifterna i handelsregistret.

Observera! Från 2024 kan PRS försätta företag i likvidation eller avregistrera dem ur handelsregistret om företagen trots uppmaningar inte anmäler sina förmånstagaruppgifter eller rättar till felaktiga uppgifter.

Läs mer om uppgifterna om förmånstagare och bekämpning av penningtvätt i PRS nyhetsbrev:

Flera myndigheter och näringsidkare samarbetar för att förhindra penningtvätt. På webbplatsen penningtvätt.fi finns det information om förhindrande av penningtvätt. Gå till webbplatsen penningtvätt.fi.Öppnas i en ny flik

Mer information i lagstiftningen

Penningtvättslagen och EU:s penningtvättsdirektiv förutsätter att företaget eller sammanslutningen

 • identifierar sina verkliga förmånstagare
 • anmäler deras uppgifter för registrering och
 • ser till att uppgifterna är uppdaterade.

Syftet med penningtvättslagen är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, att främja avslöjande och utredning av sådan verksamhet och att effektivisera spårning och återtagande av brottsvinningen.

Bestämmelser om anmälning och registrering av verkliga förmånstagare finns i följande lagar:

 • Verklig förmånstagare definieras i 1 kap. 5–7 § i penningtvättslagen.
 • Bestämmelser om registrering av verkliga förmånstagare i företag finns i handelsregisterlagen.
 • Bestämmelser om registrering av styrelsemedlemmarna i en förening finns i föreningslagen.
 • Bestämmelser om registrering av styrelsemedlemmarna i ett religionssamfund finns i religionsfrihetslagen.
 • Bestämmelser om registrering av ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet för en stiftelse finns i stiftelselagen.

Läs mer i författningsdatabasen Finlex:

Utskriftsversion Uppdaterad 22.01.2024