Öppet bolag och kommanditbolag

I det här avsnittet hittar du anvisningar för hur du bildar öppna bolag och kommanditbolag, anmäler ändringar och nedläggning till handelsregistret.

Etableringsanmälan

Ett öppet bolag och ett kommanditbolag ska alltid lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret. Ett bolag bildas genom registrering. Läs anvisningarna om hur du lämnar in en etableringsanmälan.

Ändringsanmälan

Ett öppet bolag och ett kommanditbolag ska lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret om dess registrerade uppgifter ändras.

En ändring av bolagsavtalet träder i kraft när den har registrerats.

Läs anvisningarna om hur du lämnar in en ändringsanmälan.

Nedläggningsanmälan

Om bolaget upplöses, ska du alltid lämna in en nedläggningsanmälan till handelsregistret. Läs anvisningarna om hur du lämnar in en nedläggningsanmälan.

Anmäl avbrott i näringsverksamheten till Skatteförvaltningen.

Anmälan om förmånstagare

Öppna bolag och kommanditbolag behöver i regel inte anmäla förmånstagare. De ska lämna in en anmälan endast om förmånstagaren inte är bolagsman i bolaget.

Läs anvisningarna för anmälan om förmånstagare.

Bokslut

Öppna bolag och kommanditbolag lämnar in bokslutet till handelsregistret endast om vissa krav uppfylls. Gå till anvisningen: Öppna bolag och kommanditbolag: bokslut till handelsregistret.

Var får jag hjälp när jag vill starta ett företag?

Regionala nyföretagarcentraler och tjänsten "För företag eller samfund" på webbplatsen Suomi.fi hjälper dig när du vill starta ett företag eller utveckla din företagsverksamhet.

Gå till Nyföretagarcentralernas webbplats.

Gå till webbplatsen Suomi.fi.

På vår webbplats hittar du information om registrerade företagsnamn och gällande immaterialrätter såsom varumärken, patent, nyttighetsmodeller och mönsterskydd.

Se våra anvisningar för företagsnamn.

Läs mer om patent.

Läs mer om nyttighetsmodeller.

Läs mer om varumärke.

Läs mer om mönsterrätter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.03.2020