Öppet bolag och kommanditbolag

I det här avsnittet hittar du anvisningar för hur du bildar öppna bolag och kommanditbolag, anmäler ändringar och nedläggning till handelsregistret.

Etableringsanmälan

Ett öppet bolag och ett kommanditbolag ska alltid lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret. Ett bolag bildas genom registrering. Läs anvisningarna om hur du lämnar in en etableringsanmälan.

Ändringsanmälan

Ett öppet bolag och ett kommanditbolag ska lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret om dess registrerade uppgifter ändras. En ändring av bolagsavtalet träder i kraft när den har registrerats. Läs anvisningarna om hur du lämnar in en ändringsanmälan.

Nedläggningsanmälan

Om bolaget upplöses, ska du alltid lämna in en nedläggningsanmälan till handelsregistret. Läs anvisningarna om hur du lämnar in en nedläggningsanmälan.

Anmäl avbrott i näringsverksamheten till Skatteförvaltningen.

Anmälan om förmånstagare

Öppna bolag och kommanditbolag behöver i regel inte anmäla förmånstagare. De ska lämna in en anmälan endast om förmånstagaren inte är bolagsman i bolaget. Läs anvisningarna för anmälan om förmånstagare.

Bokslut

Öppna bolag och kommanditbolag lämnar in bokslutet till handelsregistret endast om vissa krav uppfylls. Gå till anvisningen: Öppna bolag och kommanditbolag: bokslut till handelsregistret.

Följ handläggningen av din anmälan på nätet

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Sök uppgifter på FO-nummer eller diarienummer. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.

Var får jag hjälp när jag vill starta ett företag?

Regionala nyföretagarcentraler och tjänsten "För företag eller samfund" på webbplatsen Suomi.fi hjälper dig när du vill starta ett företag eller utveckla din företagsverksamhet.

På vår webbplats hittar du information om registrerade företagsnamn och gällande immaterialrätter såsom varumärken, patent, nyttighetsmodeller och mönsterskydd.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.02.2021