Ömsesidigt fastighetsaktiebolag – optionsrätter och konvertibla lån

Handelsregisterförfarandet är likadant som för aktiebolag.

Läs våra anmälningsanvisningar för aktiebolag.

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.01.2019