Gå direkt till innehållet
Meny

Nyttighetsmodeller

Nyttighetsmodell är ett snabbare och förmånligare sätt än patent att skaffa ensamrätt till en uppfinning och förbjuda andra att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt.

Nyttighetsmodeller är avsedda för uppfinningar som avser produkter eller anordningar och de kan inte beviljas på uppfinningar som avser förfaranden eller användningar. Läs mer om hurdana uppfinningar som kan skyddas med nyttighetsmodell.

Skyddstiden för en nyttighetsmodell är högst 10 år. Läs mer om giltighetstiden för nyttighetsmodeller.

Din nyttighetsmodell registreras efter att Patent- och registerstyrelsen (PRS) har granskat ansökan. Den genomsnittliga handläggningstiden för registrering av nyttighetsmodeller är tre månader. Läs mer om handläggningen av ansökan vid PRS.

PRS granskar uppfinningens nyhet endast på särskild begäran. Ta reda på om din uppfinning är ny innan du lämnar in en nyttighetsmodellansökan. Läs mer om att reda ut uppfinningens nyhet.

Andra möjligheter att skydda dina rättigheter

Patent är en ensamrätt på grund av vilken du kan förbjuda andra att yrkesmässigt utnyttja din uppfinning. Läs mer om patent.

Varumärke är ett kännetecken som skiljer företagets varor och tjänster från andras. Läs mer om varumärken.

Mönsterskydd (designskydd) skyddar utseendet på en produkt eller en del av den. Läs mer om mönsterskydd.