Gå direkt till innehållet
Meny

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag

I det här avsnittet hittar du anvisningar för hur du bildar ömsesidiga fastighetsaktiebolag och anmäler ändringar och nedläggning till handelsregistret.

Var noggrann med personbeteckningar och hemadresser

Handelsregistret är avsett för allmänt bruk. Var och en har rätt att få ta del av de uppgifter som antecknats i registret. Samma offentlighet gäller också de anmälningar och bilagor som har lämnats in till handelsregistret.

Bifoga inte till din anmälan handlingar, till exempel protokoll eller bolagsavtal, som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiella uppgifter, såsom hälsouppgifter.

Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, anmäl personers identifieringsuppgifter på en särskild personuppgiftsblankett. Se till att du inte anger personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter hos PRS.

Vad är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag?

I 28 kap 2 § i den nya lagen om bostadsaktiebolag bestäms om ömsesidigt fastighetsaktiebolag. Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag kan beskrivas på följande sätt:

  • Det är inte ett bostadsaktiebolag. Det har dock många gemensamma drag med bostadsaktiebolag.
  • Enligt bolagsordningen har det till syfte att äga och besitta minst en byggnad eller del av en byggnad.
  • Bolagsordningen bestämmer hur varje aktie ensam för sig eller tillsammans med andra aktier medför rätt att besitta en lägenhet eller någon annan del av en byggnad som bolaget äger eller av en fastighet som det besitter.
  • I bolaget behöver inte finnas bostäder.
I fråga om ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildats före den 1 januari 1992 tillämpas lagen om bostadsaktiebolag endast om bolagsordningen bestämmer så.


Läs mer om lagen om bostadsaktiebolag i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Registrering som ömsesidigt fastighetsaktiebolag

Ett aktiebolag ska registrera ömsesidigt fastighetsaktiebolag som företagsform om bolaget enligt bolagsordningen är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

Bolaget ska anmäla företagsformen senast 1 juni 2024 eller på uppmaning av registermyndigheten. Läs mer i författningsdatabasen Finlex: Ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av företags- och organisationsdatalagen (567/2023).Öppnas i en ny flik

Gå till anvisningen om att registrera företagsformen som ömsesidigt fastighetsaktiebolag

Etableringsanmälan‍‍

Ett nytt ömsesidigt fastighetsaktiebolag måste alltid anmälas till handelsregistret. Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag bildas genom registrering. Gå till anvisningarna för etableringsanmälan.

Ändringsanmälan

Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag måste lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret om dess registrerade uppgifter förändras. Flera av ömsesidigt fastighetsaktiebolags beslut, till exempel ändringar i bolagsordningen, träder i kraft först när de har registrerats. Gå till anvisningarna för ändringsanmälan.

Nedläggningsanmälan

Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag kan inte avvecklas utan en formell procedur, utan nedläggning sker genom likvidation eller konkurs, eller genom fusion eller delning. I vissa fall kan PRS förordna att ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag ska avregistreras. Avbrott i verksamheten anmäls inte till handelsregistret. Gå till anvisningarna för nedläggningsanmälan.

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag registrerar inte sina bokslut

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag lämnar inte in sina bokslut till handelsregistret, oavsett vilken lag som tillämpas på bolagen.

Följ handläggningen av din anmälan på nätet

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Sök uppgifter på FO-nummer eller diarienummer. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 02.04.2024