Ömsesidiga fastighetsaktiebolag

I det här avsnittet hittar du anvisningar för hur du bildar ömsesidiga fastighetsaktiebolag och anmäler ändringar och nedläggning till handelsregistret.

Vad är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag?

I 28 kap 2 § i den nya lagen om bostadsaktiebolag bestäms om ömsesidigt fastighetsaktiebolag. Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag kan beskrivas på följande sätt:

  • Det är inte ett bostadsaktiebolag. Det har dock många gemensamma drag med bostadsaktiebolag.
  • Enligt bolagsordningen har det till syfte att äga och besitta minst en byggnad eller del av en byggnad.
  • Bolagsordningen bestämmer hur varje aktie ensam för sig eller tillsammans med andra aktier medför rätt att besitta en lägenhet eller någon annan del av en byggnad som bolaget äger eller av en fastighet som det besitter.
  • I bolaget behöver inte finnas bostäder.

Läs mer om lagen om bostadsaktiebolag i författningsdatabasen Finlex.

Registrering som ömsesidigt fastighetsaktiebolag

Ett aktiebolag kan registrera ömsesidigt fastighetsaktiebolag som sin företagsform om bolaget enligt sin bolagsordning är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag. Läs mer om registrering som ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

Etableringsanmälan

Ett nytt ömsesidigt fastighetsaktiebolag måste alltid anmälas till handelsregistret. Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag bildas genom registrering.

Gå till anvisningarna för etableringsanmälan.

Ändringsanmälan

Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag måste lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret om dess registrerade uppgifter förändras. Flera av ömsesidigt fastighetsaktiebolags beslut, till exempel ändringar i bolagsordningen, träder i kraft först när de har registrerats.

Gå till anvisningarna för ändringsanmälan.

Nedläggningsanmälan

Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag kan inte avvecklas utan en formell procedur, utan nedläggning sker genom likvidation eller konkurs, eller genom fusion eller delning. I vissa fall kan PRS förordna att ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag ska avregistreras.

Avbrott i verksamheten anmäls inte till handelsregistret.

Gå till anvisningarna för nedläggningsanmälan.

Ska ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag registrera sitt bokslut?

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag behöver inte lämna in sina bokslut till handelsregistret. Sådana ömsesidiga fastighetsaktiebolag på vilka aktiebolagslagen tillämpas behöver inte heller ha sina bokslut registrerade. Läs mer om att lämna in bokslut.

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.09.2020