Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan om förfall av fusion

Lämna in en anmälan om förfall av fusion om fusionsplanen har avslagits eller fusionen förfaller eller annulleras.

Du kan lämna in en anmälan om förfall av fusion

  • i e-tjänsten på ytj.fi (endast vanlig fusion, det vill säga absorptionsfusion, och dotterbolagsfusion)
  • på webblankett (endast kombinationsfusion och gränsöverskridande fusion)
  • på pappersblankett (alla fusionssätt).

Observera: Bostadsaktiebolag kan inte lämna in anmälan på webblankett.

Här nedan finns information om följande:

När anmäler jag?

Anmäl förfall av fusion omedelbart för registrering.

Vilket bolag lämnar in anmälan?

De bolag som deltar i fusionen ska lämna in en gemensam anmälan om förfall av fusion.

Vid dotterbolagsfusion ska anmälan lämnas in av moderbolaget.

Hur anmäler jag i e-tjänsten på ytj.fi?

I e-tjänsten på ytj.fi kan du endast lämna in en anmälan om verkställande av en vanlig fusion, det vill säga en absorptionsfusion, eller en dotterbolagsfusion.

Anmälningar som lämnats in i e-tjänsten på ytj.fi behandlas i handelsregistret snabbare än anmälningar som lämnats in på blanketter.

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

E-tjänsten på ytj.fi hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de nödvändiga handlingarna till din anmälan.

Vilka bilagor behövs i e-tjänsten på ytj.fi?

Fyll i blankett 16S och bifoga den till din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Spara blanketten först på din dator innan du fyller i den.

Spara blanketten på din dator innan du fyller i den.

Öppna: blankett 16S (pdf, 605.6 kt).

Om anmälan baserar sig på ett avslagsbeslut, bifoga till anmälan en redogörelse för beslutet, till exempel en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmo- eller styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Vem undertecknar i e-tjänsten på ytj.fi?

Anmälan undertecknas på vägnar av varje bolag som deltar i fusionen. En styrelseledamot, verkställande direktören eller en person som endera av dessa har befullmäktigat undertecknar anmälan. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

I e-tjänsten undertecknas fusionsanmälan av företrädaren för det övertagande bolaget. Blankett 16S undertecknas på vägnar av de överlåtande bolagen.

Vid dotterbolagsfusion räcker det att anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller verkställande direktören i moderbolaget eller av en person som endera av dessa har befullmäktigat.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Läs mer om auktorisering i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Vad kostar det att anmäla i e-tjänsten på ytj.fi?

Anmälan i e-tjänsten på ytj.fi (endast vanlig, det vill säga absorptionsfusion, och dotterbolagsfusion) kostar 50 euro per bolag.

E-tjänsten på ytj.fi beräknar avgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Hur anmäler jag på webb- eller pappersblankett?

På webblankett kan du endast anmäla förfall av en kombinationsfusion eller en gränsöverskridande fusion. Bostadsaktiebolag kan inte lämna in anmälan på webblankett.

Du behöver blankett Y4 och bilageblankett 16. Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4 på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Spara blanketterna på din dator innan du fyller i dem.

Öppna: Blankett Y4 (pdf, 0.3 MB) och bilageblankett 16 (pdf, 0.9 MB).

Ange det övertagande bolagets FO-nummer och firma i fältet "Grunduppgifter" på första sidan av blankett Y4. Vid kombinationsfusion ange FO-numret och firman för ett av de överlåtande bolagen.

På bilageblankett 16 ange både det övertagande bolaget och alla de överlåtande bolagen. I slutet av bilageblankett 16 finns ett fält där du kan kryssa i att fusionen har förfallit.

Om anmälan baserar sig på ett avslagsbeslut, ange datumet för beslutet på bilageblankett 16 i fältet "Övriga ändringar".

Vem undertecknar blankett Y4?

Blankett Y4 undertecknas på vägnar av varje bolag som deltar i fusionen. En styrelseledamot eller verkställande direktören undertecknar blankett Y4. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vid dotterbolagsfusion räcker det att anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören i moderbolaget eller av en person som endera av dessa har befullmäktigat.

Vilka bilagor behövs när jag anmäler på webb- eller pappersblankett?

Bifoga till din anmälan kvittot på betalad behandlingsavgift.

Om anmälan baserar sig på ett avslagsbeslut, bifoga till anmälan också en redogörelse för beslutet, till exempel en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmo- eller styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Hur lämnar jag in anmälan på webblankett?

Logga in på webblanketten "Anmälan till handelsregistret".

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret. Lägg till blanketterna, kvitto på behandlingsavgiften och andra eventuella nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Anmälan till handelsregistret". Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in anmälan på pappersblankett?

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketterna. Sänd blanketterna, kvitto på behandlingsavgiften och andra eventuella bilagor per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Vad kostar det att anmäla på webb- eller pappersblankett?

Anmälan på webblankett (endast kombinationsfusion och gränsöverskridande fusion) kostar 50 euro per bolag.

Anmälan på pappersblankett (alla fusionssätt) kostar 50 euro.

Om du lämnar in din anmälan på webb- eller pappersblankett, betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du inte har finländsk personbeteckning kan du lämna in din anmälan elektroniskt genom att logga in på webblanketten, om alla följande villkor uppfylls:

  1. Du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning.
  2. Du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.
  3. Din anmälan gäller ett aktiebolag eller en filial.

Lämna in din anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj ärendet "ändringsanmälan för aktiebolag". Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketter (se våra anvisningar om anmälan på blanketter på den här sidan) och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". Öppnas i en ny flik

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024