Gå direkt till innehållet
Valikko

Ansökan om offentlig stämning på borgenärer

Du kan söka offentlig stämning hos Patent- och registerstyrelsen (PRS) samtidigt som du lämnar in anmälan om bostadsaktiebolagets likvidation och likvidator. Du kan också söka offentlig stämning separat.

Obs! Du måste söka offentlig stämning även om bostadsaktiebolaget inte har någon skuld.

Vilka steg hör till att söka offentlig stämning?

Likvidatorn söker offentlig stämning hos PRS. I den offentliga stämningen uppmanar vi borgenärerna att anmäla sina fordringar till oss senast den utsatta dagen. Läs våra anvisningar om hur borgenärerna anmäler sina fordringar till PRS.

Vi antecknar den offentliga stämningen i handelsregistret och skickar ett handelsregisterutdrag till bostadsaktiebolaget eller till det ombud som angetts i anmälan.

Vi publicerar en kungörelse i Officiella tidningen senast tre månader före den utsatta dagen. Gå till Officiella tidningen.Öppnas i en ny flik

Senast en månad före den i kungörelsen utsatta dagen ska likvidatorn underrätta de borgenärer som bostadsaktiebolaget har kännedom om både om den offentliga stämningen och om en förteckning över borgenärerna (3 § i lagen om offentlig stämning).

Efter den utsatta dagen underrättar vi likvidatorn eller det ombud som likvidatorn befullmäktigat om huruvida borgenärerna har anmält sina fordringar till oss.

Du kan studera innehållet i kungörelserna i Rättsregistercentralens kungörelseregister. Gå till kungörelseregistret.Öppnas i en ny flik

Hur ansöker jag?

Lämna in din anmälan på blankett Y4 och bilageblankett 13B.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4 och bilageblankett 13.Öppnas i en ny flik

Vad kostar ansökan?

Ansökningsavgiften är 210 euro. Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer om betalningsanvisningar för handelsregisteranmälningar.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.08.2021