Gå direkt till innehållet
Meny

Dödsbo och företagsverksamhet

Använd länkarna nedan för att komma till anvisningarna för ändrings- och nedläggningsanmälan i fall som hänför sig till ett oskiftat dödsbo.

Enskild näringsidkare

Om en enskild näringsidkare avlider och dödsboet fortsätter näringsverksamheten, lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret. Läs våra anvisningar för anmälan om fortsatt näringsverksamhet.

Om en enskild näringsidkare avlider och dödsboet fortsätter inte näringsverksamheten, lämna in en nedläggningsanmälan till handelsregistret. Läs våra anvisningar för anmälan om nedläggning av näringsverksamhet.

Öppet bolag eller kommanditbolag

Om en bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag avlider och dödsboet blir bolagsman i bolaget, lämna in en anmälan om ändring av bolagsavtalet. Läs våra anvisningar om hur du anmäler att dödsboet blir bolagsman.

Om dödsboet avstår från sin bolagsandel i ett öppet bolag eller kommanditbolag utan att bli bolagsman, lämna in en anmälan om ändring av bolagsavtalet även i detta fall. Läs våra anvisningar om hur du anmäler att dödsboet avstår från sin bolagsandel.

Om en bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag avlider och bolaget läggs ner, lämna in en nedläggningsanmälan. Läs våra anvisningar för nedläggningsanmälan efter en bolagsmans död.

Aktiebolag

Om en i handelsregistret antecknad ansvarsperson i ett aktiebolag avlider, är en styrelseledamot eller verkställande direktören ansvarig för att lämna in en ändringsanmälan. Läs våra anvisningar för anmälan om ändring av aktiebolagets ledning, företrädare och revisorer.


Utskriftsversion Uppdaterad 20.09.2023