PRS stryker ur handelsregistret icke-verksamma företag och bostadsaktiebolag

Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för handelsregistret, kommer att avregistrera icke-verksamma företag och bostadsaktiebolag.

Företag och bostadsaktiebolag som löper risk för avregistrering

Avregistreringsförfarandet omfattar alla de företag och bostadsaktiebolag

 • som inte har lämnat in anmälningar till handelsregistret under de senaste 10 åren
 • som inte har företagsinteckningar i kraft
 • som inte har en ansökan eller anmälan om företagsinteckning under behandling
 • som enligt Skatteförvaltningen inte bedriver någon verksamhet.

Lista över de företag och bostadsaktiebolag som är med i avregistreringsförfarandet (pdf, 2,07 Mb)

Kontrollera uppgifterna och lämna in anmälan senast 30 augusti 2018

Om ditt företag finns på listan ovan, kan du undvika avregistrering genom att lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret senast den 30 augusti 2018.

Gör så här:

 1. Kontrollera i PRS informationstjänst Virre om ditt företags handelsregisteruppgifter är ajour. Gå till Virre.
 2. Anmäl eventuella ändringar antingen på nätet i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi eller på pappersblankett (Y-blankett). Vi tar ut en behandlingsavgift för ändringsanmälan.

  Länk till e-tjänsten och pappersblanketter efter företagsform hittar du på webbplatsen ytj.fi. Gå till ytj.fi.

  Obs. Företaget undgår inte avregistrering om det enbart ändrar sina kontaktuppgifter. Om ditt företags uppgifter är ajour, lämna ändå in en anmälan på pappersblankett där du anger under "Tilläggsuppgifter" på sida 2 att registeruppgifterna inte har förändrats. En sådan anmälan är avgiftsfri.

  Närmare anvisningar om hur du fyller i ändringsanmälan finns efter företagsform på vår webbplats.
 3. Vi skickar besked (ett handelsregisterutdrag) till ditt företag om att den avgiftsbelagda ändringsanmälan har registrerats. Däremot skickar vi inget handelsregisterutdrag om du endast har bekräftat att registeruppgifterna är oförändrade.

De företag och bostadsaktiebolag som uppdaterar sina uppgifter eller som bekräftar att uppgifterna är oförändrade avregistreras inte.

Lämna inte in någon anmälan om du vill att ditt företag ska avregistreras

Alla de företag och bostadsaktiebolag på avregistreringslistan som inte hör av sig inom den utsatta tiden (senast den 30 augusti) stryks ur handelsregistret.

Avregistreringen sker i september 2018. Vi skickar besked om avregistreringen (ett handelsregisterutdrag) till företaget.

Vad innebär avregistrering?

Ett företag kan inte bedriva företagsverksamhet om det stryks ur handelsregistret. Läs mer om avregistrering.

Lagstiftningen om avregistrering

Avregistrering på initiativ av registermyndigheten är möjlig med stöd av 24 § i handelsregisterlagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.02.2019