Gå direkt till innehållet
Meny

God man och åtgärdsrapport

Om en domstol har förordnat en god man att i rättegången bevaka intressena hos de aktieägare vilkas aktier är föremål för inlösen, lämnar domstolen in en anmälan till handelsregistret på tjänstens vägnar.

Om bolaget har beslutat att inte ansöka om förordnande av en god man, ska bolaget anmäla beslutet till handelsregistret.

När handläggningen i rätten har avslutats, ska den gode mannen utan dröjsmål lämna in sin åtgärdsrapport till handelsregistret för registrering. Genom registreringen anses rapporten ha kommit till kännedom för ägarna till de aktier som är föremål för inlösen.

Hur lämnar jag in anmälan?

Du kan lämna in anmälan till handelsregistret endast på pappersblanketter.

Använd blankett Y4. Läs först anvisningarna om hur du fyller i Y4.

Öppna: Y4 ifyllningsanvisningarÖppnas i en ny flik

Fyll sedan i och skriv ut blankett Y4.

Öppna: Blankett Y4 (pdf, 0.3 MB)

Vem undertecknar anmälan?

När bolaget meddelar om att inte ansöka om förordnande av en god man, undertecknas blankett Y4 av en styrelseledamot eller av disponenten. En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

När den gode mannen lämnar in rapporten, undertecknar han eller hon blankett Y4.

Vilka bilagor behövs?

När bolaget meddelar om att inte ansöka om förordnande av en god man, bifoga beslutet till anmälan.

När den gode mannen lämnar in rapporten.

Bifoga till anmälan en kopia av åtgärdsrapporten och kvittot på betald behandlingsavgift.

Obs! Bifoga inte handlingar med personbeteckningar eller hemadresser till din anmälan.

Vad kostar anmälan?

Anmälan kostar 50 euro.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Mer information i lagstiftningen

Om ärendet föreskrivs i 6 kap 44 § i lagen om bostadsaktiebolag. Läs mer i författningsdatabasen Finlex. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024