Gå direkt till innehållet
Meny

Val av revisor och verksamhetsgranskare

Bolag som tillämpar lagen om bostadsaktiebolag måste ha en sådan revisor som avses i revisionslagen om

  • antalet lägenheter som aktieägarna besitter i bolaget uppgår till minst 30
  • revisionslagen kräver att revisor ska väljas eller
  • aktieägarna kräver det

Verksamhetsgranskare anmäls inte till handelsregistret

Bostadsaktiebolaget ska ha en verksamhetsgranskare som bolagsstämman har valt, om bolaget inte har en revisor och om inte annat bestäms i bolagsordningen. Verksamhetsgranskare anmäls inte till handelsregistret för registrering.

Bestämmelserna om verksamhetsgranskning tillämpas på räkenskapsperioder som började den 1 juli 2010 eller därefter.

Gamla bostadsaktiebolag och val av verksamhetsgranskare

Om bolag före den 1 juli 2010 har tagit med bestämmelser om val av revisor och revision i sin bolagsordning, kan bolaget istället för eller utöver en revisor välja en verksamhetsgranskare om bolaget enligt lagen om bostadsaktiebolag eller revisionslagen inte är skyldigt att välja revisor.

Om revisorer har antecknats i handelsregistret, men bolagsordningen inte har ändrats och bostadsaktiebolaget meddelar att det har valt bort revisorer, gå till anvisningen om ändringsanmälan för styrelse, företrädare och revisorer i bostadsaktiebolag.

Bostadsaktiebolag i vilka revisorer eller verksamhetsgranskare inte väljs

Bostadsaktiebolaget ska ha en verksamhetsgranskare som bolagsstämman har valt, om bolaget inte har en revisor och om inte annat bestäms i bolagsordningen. Om man önskar ändra bolagsordningen, gå till anvisningen om hur ändring av bolagsordning anmäls till handelsregistret.

Om bostadsaktiebolaget enligt lagen inte är skyldigt att välja revisor och om en uttrycklig bestämmelse om att inte behöva välja revisor har registrerats i bolagets bolagsordning före den 1 juli 2010, är bolaget inte skyldigt att välja verksamhetsgranskare.

Utskriftsversion Uppdaterad 12.04.2019