Gå direkt till innehållet
Meny

Andelslag

Ett andelslag ägs av dess medlemmar och dess beslutanderätt utövas av medlemmarna. Antalet medlemmar, antalet andelar och andelskapitalet varierar. Andelslaget kan också ha aktieägare och ett aktiekapital.

Syftet med andelslagens verksamhet är att i avsikt att stödja medlemmarnas ekonomi eller näringsutövning driva ekonomisk verksamhet så att medlemmarna använder andelslagets tjänster. I stadgarna kan det bestämmas annat om verksamhetens syfte.

Andelslag ska anmälas till handelsregistret

Ett nytt andelslag ska alltid lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret. Anmäl andelslaget för registrering inom tre månader från det att avtalet om andelslagsbildning undertecknades. I annat fall förfaller bildandet av andelslaget.

Vilka ändringar ska anmälas?

Andelslaget är skyldigt att informera handelsregistret om ändringar i och eventuella tillägg till sina registrerade uppgifter. Lämna in en anmälan genast efter att ändringen har skett.

Anmälan om förmånstagare

Alla andelslag måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret och se till att uppgifterna i registret är uppdaterade. Anmälan om förmånstagare är gratis.Gå till anvisningarna för anmälan om förmånstagare.

Bokslut

Andelslag måste lämna in bokslutet till handelsregistret för varje räkenskapsperiod.
Lämna in bokslutet tillsammans med skattedeklarationen.

Hur lämnar jag in anmälan?

Se följande länkar för anvisningar om hur du anmäler andelslagsärenden till handelsregistret:

För mer information om att lämna in en etableringsanmälan för andelslag, kontakta handelsregistrets rådgivning. Se kundtjänstens kontaktinformation.

E-postbekräftelse på ändringsanmälan genast efter inlämning till handelsregistret

Anmäl ditt andelslags e-postadress i e-tjänsten på ytj.fi. Då får du alltid ett automatiskt e-postmeddelande efter att handelsregistret har mottagit en ändringsanmälan från ditt andelslag. Läs mer on den automatiserade tjänsten.

Följ handläggningen av din anmälan på nätet

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Sök uppgifter på FO-nummer eller diarienummer. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.Öppnas i en ny flik

Var får jag hjälp när jag vill starta ett andelslag?

Regionala nyföretagarcentraler och Pellervo Coop Center hjälper dig när du vill starta ett andelslag eller utveckla din företagsverksamhet.

Utskriftsversion Uppdaterad 16.09.2022