Andelslag

Ett andelslag ägs av dess medlemmar och dess beslutanderätt utövas av medlemmarna. Antalet medlemmar, antalet andelar och andelskapitalet varierar. Andelslaget kan också ha aktieägare och ett aktiekapital.

Syftet med andelslagens verksamhet är att i avsikt att stödja medlemmarnas ekonomi eller näringsutövning driva ekonomisk verksamhet så att medlemmarna använder andelslagets tjänster. I stadgarna kan det bestämmas annat om verksamhetens syfte.

Andelslag ska anmälas till handelsregistret

Ett nytt andelslag ska alltid lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret. Anmäl andelslaget för registrering inom tre månader från det att avtalet om andelslagsbildning undertecknades. I annat fall förfaller bildandet av andelslaget.

Andelslaget är skyldigt att informera handelsregistret om ändringar i och eventuella tillägg till sina registrerade uppgifter. Lämna in en anmälan genast efter att ändringen har skett.

Anmälan om förmånstagare

Alla andelslag måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret och se till att uppgifterna i registret är uppdaterade. Anmälan om förmånstagare är gratis. Gå till anvisningarna för anmälan om förmånstagare.

Bokslut

Andelslag måste lämna in bokslutet till handelsregistret för varje räkenskapsperiod.
Lämna in bokslutet tillsammans med skattedeklarationen. Gå till anvisningen: Bokslut tillsammans med skattedeklarationen till handelsregistret.

Anvisningar

Se följande länkar för anvisningar om hur du anmäler andelslagsärenden till handelsregistret:

För mer information om att lämna in en etableringsanmälan för andelslag, kontakta handelsregistrets rådgivning. Se kundtjänstens kontaktinformation.

E-postbekräftelse på ändringsanmälan genast efter inlämning till handelsregistret

Anmäl ditt andelslags e-postadress i e-tjänsten på ytj.fi. Då får du alltid ett automatiskt e-postmeddelande efter att handelsregistret har mottagit en ändringsanmälan från ditt andelslag. Läs mer on den automatiserade tjänsten.

Var får jag hjälp när jag vill starta ett andelslag?

Regionala nyföretagarcentraler och Sällskapet Pellervo rf. hjälper dig när du vill starta ett andelslag eller utveckla din företagsverksamhet.

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.07.2020