Gå direkt till innehållet
Meny

Ömsesidigt fastighetsaktiebolag: Ändring av bolagsordning – bolagsordning i nytt elektroniskt format i e-tjänsten på ytj.fi

När du lämnar in anmälan om ändring av bolagsordning till handelsregistret i det nya elektroniska formatet ska du lämna in de ändrade uppgifterna i e-tjänsten på ytj.fi. Det är inte möjligt att lämna in anmälan på pappersblankett.

E-tjänsten på ytj.fi skapar den ändrade bolagsordningen. Dess uppgifter överförs direkt från handelsregistret till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem (informationssystemet för bostadslägenheter).

Struktur för den bolagsordning som e-tjänsten på ytj.fi skapar:

  • bolagets firma (1 §)
  • hemort (2 §)
  • bransch (3 §)
  • lägenhetsbeskrivning (4 §)
  • bolagsordningens övriga uppgifter (bestämmelserna från 5 § framåt och ända till slutet).

Se ett exempel på bolagsordningen i det nya elektroniska formatet.

Vilka bolag gäller den här anvisningen?

Den här anvisningen gäller samtliga ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildats 2019 eller senare.

Anvisningen gäller även ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildats före 2019 i följande situationer:

  • Bestämmelserna i bolagsordningen ändras och samtidigt ändras bolagsordningen till det nya formatet.
  • Bolagsordningen är redan i det nya elektroniska formatet och dess bestämmelser ändras.

Dessutom gäller anvisningen ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildas till följd av fusion eller delning av bolag. Dessa bolag måste genast ändra sin bolagsordning till det nya formatet när verkställandet av fusion eller delning har registrerats.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in anmälan utan dröjsmål.

Om ändringen av bolagsordningen förutsätter verkställighetsåtgärder som ska antecknas i handelsregistret, måste ändringen anmälas för registrering och registreras samtidigt med verkställighetsåtgärderna.

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören eller disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören eller disponenten kan befullmäktiga någon annan att lämna in anmälan på nätet. Läs mer om auktorisering på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Vad kostar anmälan?

En elektronisk anmälan om ändring av bolagsordningen kostar 240 euro på ytj.fi.

E-tjänsten beräknar avgiften automatiskt. Betala i e-tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort eller genom att ge en adress för nätfakturor. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID (mobilcertifikat) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan och skapar den ändrade bolagsordningen.

Bolagsordningens bestämmelser 1–4 § (firma, hemort, bransch och lägenhetsbeskrivning) är formbundna. Tjänsten skapar dem utifrån de uppgifter du anger och de val du gör. Uppgifter markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

Bolagsordningens övriga uppgifter antecknas i bestämmelserna från 5 § framåt. De finns i e-tjänstens textfält Övriga uppgifter i bolagsordningen. Ändra bestämmelserna eller spara nya bestämmelser om det behövs.

Obs! Du ska inte bifoga bolagsordningen till din anmälan.

Läs våra detaljerade anvisningar om hur du anger bolagsordningens uppgifter i det nya formatet.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • Kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Alla de ändringar som du anmäler för registrering måste framgå av bolagsstämmobeslutet.

Om det är fråga om en delvis ändring av bolagsordningen, ska hela det nya innehållet i de ändrade bestämmelserna antecknas i protokollet.

  • Redogörelse för samtycken, om ändringen av bolagsordningen kräver samtycke av samtliga aktieägare, och alla ägare inte var närvarande vid bolagsstämman.

Redogörelsen kan vara ett intyg undertecknat av verkställande direktören, disponenten eller en styrelseledamot om att även de aktieägare som inte var närvarande vid bolagsstämman har gett sitt skriftliga samtycke.

Alternativt ska de skriftliga samtyckena som lämnats till bolaget bifogas till anmälan.

  • Eventuell bilaga till bolagsordningen (t.ex. karta eller ansvarsfördelningstabell).

Tillåtna filformat är .pdf, .doc och .docx.

Bilaga till bolagsordningen

Ibland inbegriper bolagsordningen till exempel en karta eller ansvarsfördelningstabell som bilaga.

Bilagan måste vara i storlek A4. Se till att bilagan är av god kvalitet.

Bilagan ska bestå av en fil, även om den har flera sidor. Tillåtna filformat är .pdf, .doc och .docx.

Obs! Handelsregistrets pappersutskrifter är alltid svartvita. Därför kan du inte använda färger i bilagan till bolagsordningen för att till exempel markera olika områden på en karta, utan de måste framställas på annat sätt.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik


Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2022