Gå direkt till innehållet
Meny

Behandlingsavgifter för anmälningar och ansökningar till handelsregistret

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”.

Momsen på handelsregistrets behandlingsavgifter är i regel 0 %. Anmälningar till tryckregistret är emellertid belagda med 24 % moms.

Prislistan innehåller avgifterna för e-anmälningar och -ansökningar och pappersanmälningar och -ansökningar.

Om du använder en e-anmälan, betalar du avgiften i e-tjänsten på ytj.fi efter att anmälan har undertecknats.

Obs: Om det inte är möjligt att lämna in en anmälan om aktiebolaget eller filialen i e-tjänsten på ytj.fi, kan du lämna in anmälan eller ansökan på webblankett till priset av en e-anmälan.

Vid anmälningar som lämnas in på webblankett (aktiebolag och filialer vid vissa anmälningar) och pappersblankett måste avgiften i regel betalas på förhand. Kvittot måste bifogas till anmälan.

Betala inte behandlingsavgiften för vissa ansökningar och försenat bokslut på förhand. PRS skickar en faktura på behandlingsavgiften efter att bokslutet har registrerats.

Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Gå till prislistan

Bildande, alla företagsformer

Ändringar och nedläggningar enligt företagsform:

Fusion och delning, alla företagsformer

Likvidation och konkurs, alla företagsformer

Övriga ansökningar, alla företagsformer

Anmälningar till tryckregistret, alla företagsformer

Gå till prislistan och betalningsanvisningarna för LEI-nummer.

Bildande, alla företagsformer

Tjänst E-anmälan
(€, inkl. moms 0 %)
Pappersanmälan
(€, inkl. moms 0 %)
Handledd etablering av aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi 280,00 ej möjlig
Etableringsanmälan för aktiebolag 370,00
370,00
Etableringsanmälan för filial
370,00 370,00
Etableringsanmälan för bostadsaktiebolag och ömsesidigt fastighetsaktiebolag 370,00 ej möjlig
Etableringsanmälan för enskild näringsidkare (företagare med firma)
70,00 70,00
En enskild näringsidkare som redan har ett FO-nummer, men som inte har förts in i handelsregistret, anmäler sina uppgifter till handelsregistret 70,00 70,00
Etableringsanmälan för öppet bolag eller kommanditbolag ej möjlig 280,00
Etableringsanmälan för annan företagsform (till exemple andelslag, förening) ej möjlig 370,00
Anmälan om bifirma 70,00 / bifirma (aktiebolag och enskild näringsidkare ) 70,00 / bifirma

Ändringar och nedläggningar enligt företagsform

Aktiebolag, bostadsaktiebolag, försäkringsaktiebolag

Tjänst E-anmälan (€, inkl. moms 0 %) Pappersanmälan (€, inkl. moms 0 %)
Ändring av adress- och kontaktuppgifter avgiftsfri avgiftsfri
Anmälan av personbeteckningar för personer i uppgifter hos en registrerad näringsidkare som införts i handelsregistret före den 1 januari 1994 avgiftsfri avgiftsfri
Anmälan om styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda bolaget, revisor, verkställande direktör eller disponent, eller anmälan om upphörande av uppdrag. (Länken går till en anvisning med prisexempel). 50,00 / ärende 50,00 / ärende
Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag avgiftsfri avgiftsfri
Ändring av bolagsordning
Vid ändring av bolagsordning inkluderar priset ändring av aktiebolagets hemort, ändring av verksamhetsområde och ändring i företrädande av bolaget utgående från ställning. Priset täcker inte ändring av firma (företagsnamn) eller anmälning av parallellfirma. För dessa tar vi ut en tillläggsavgift på 70 euro/firma. Vi tar också ut 40 euro för ändring av en räkenskapsperiod som antecknats i bolagsordningen.
280,00

280,00

Ändring av bolagsordning för bostadsaktiebolag eller fastighetsaktiebolag till ny elektronisk form utan att ändra innehållet i bolagsordningen avgiftsfri ej möjlig
Anmälan om bifirma 70,00 / bifirma 70,00 / bifirma
Ändring av aktiekapital och aktier (i avgiften ingår alla ändringar av aktiekapitalet och aktierna som anges i samma anmälan): - aktieemission - ändring av emissionsbeslut - strykning av gammalt emissionsbeslut - bemyndigande för styrelse - ändring eller strykning av optionsbeslut - ökning av aktiekapitalet - aktiekapitalinvestering - fondförhöjning - ändring av antalet aktier - registrering av nya aktier - ogiltigförklaring av aktier - omvandling av aktier - minskning av aktiekapitalet utan kallelseförfarande 280,00

280,00

Minskning av aktiekapitalet och ansökan om kallelse 280,00 + 180,00 / kallelse 280,00 + 180,00 / kallelse
Förlust av aktiekapitalet eller strykning av registeranteckning om förlust av aktiekapitalet 50,00 50,00
Minoritetsaktier: anmälan om uppkomst av inlösenrätt eller -skyldighet 50,00 (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 50,00
Minoritetsaktier: anmälan om upphörande av inlösenrätt eller -skyldighet 50,00 (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 50,00
Minoritetsaktier: anmälan om redogörelse av god man 50,00 (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 50,00
Minoritetsaktier: anmälan om skiljedom 50,00 (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 50,00
Emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter (i avgiften ingår alla beslut om optionsrätter och andra särskilda rättigheter som anges i samma anmälan) 440,00

440,00

Ändring av företagsform till bostadsaktiebolag eller till ömsesidigt fastighetsaktiebolag 370,00 ej möjlig

Ombildning av ett privat aktiebolag till ett publikt aktiebolag och ett publikt aktiebolag till ett privat aktiebolag 370,00 370,00

Ändring av företagsform samt ansökan om kallelse 280,00 + 180,00 / kallelse 280,00 + 180,00 / kallelse
Ömsesidigt fastighetsaktiebolags anmälan för registrering av bolagsform ej möjlig avgiftsfri
Offentliggörande på annat språk (handling på främmande språk) 50,00 (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 50,00
Annan ändring (t.ex. strykning av bifirma eller parallellfirma eller ändring av räkenskapsperiod, om det inte kräver ändring av bolagsordning) 50,00 / ärende 50,00 / ärende
Inlämning av bokslut via e-tjänsten när bokslut lämnas in inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång avgiftsfri
Inlämning av bokslut när e-tjänsten inte används 100,00
Inlämning av bokslut för en räkenskapsperiod som går ut före 1 december 2024, när det gått över åtta månader från räkenskapsperiodens utgång 100,00 100,00
Anmälan om upplösning och slutredovisning avgiftsfri (anmälan om slutredovisning elektroniskt möjlig när företaget ännu finns i registret) avgiftsfri
Anmälan om verkliga förmånstagare (aktiebolag, försäkringsaktiebolag). Länken går till anvisningar om anmälan om förmånstagare. avgiftsfri avgiftsfri
Anmälan om saneringsförfarande 50,00 (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 50,00
Bolagets flyttning av hemort, fusion eller delning från Finland till EU-området ej möjlig 500,00

Tillbaka till början

Enskild näringsidkare (företagare med firma)

Tjänst E-anmälan
(€, inkl. moms 0 %)
Pappersanmälan
(€, inkl. moms 0 %)
Ändring av adress- och kontaktuppgifter avgiftsfri avgiftsfri
En enskild näringsidkare som redan har ett FO-nummer, men som inte har förts in i handelsregistret, anmäler sina uppgifter till handelsregistret 70,00 70,00
Anmälan om prokurist 50,00 50,00
Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag avgiftsfri avgiftsfri
Ändring av firma (företagsnamn) 70,00 70,00
Anmälan om parallellfirma 70,00 / parallellfirma 70,00 / parallellfirma
Anmälan om bifirma 70,00 / bifirma 70,00 / bifirma
Annan ändring (t.ex. ändring av hemort eller verksamhetsområde, strykning av bifirma eller parallellfirma) 50,00 / ärende 50,00 / ärende
Inlämning av bokslut via e-tjänsten när bokslut lämnas in inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång avgiftsfri
Inlämning av bokslut när e-tjänsten inte används
Inlämning av bokslut för en räkenskapsperiod som går ut före 1 december 2024, när det gått över åtta månader från räkenskapsperiodens utgång 100,00 100,00
Nedläggning av näringsverksamhet avgiftsfri avgiftsfri

Öppet bolag och kommanditbolag

Tjänst E-anmälan
(€, inkl. moms 0 %)
Pappersanmälan
(€, inkl. moms 0 %)
Ändring av adress- och kontaktuppgifter avgiftsfri avgiftsfri
Anmälan av personbeteckningar för personer i uppgifter hos en registrerad näringsidkare som införts i handelsregistret före den 1 januari 1994 ej möjlig avgiftsfri
Ombildning till aktiebolag ej möjlig 370,00
Anmälan om verkställande direktör eller prokurist 50,00 / ärende 50,00 / ärende
Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag avgiftsfri avgiftsfri
Ändring av bolagsavtal
Vid ändring av bolagsavtal inkluderar priset ändring av bolagsmän, ändring av verksamhetsområde och ändring av bolagets hemort samt ändring i företrädande av bolaget utgående från ställning. Priset på e-anmälan täcker inte ändring av firma (företagsnamn) eller anmälning av parallellfirma i e-tjänsten: för dessa tar vi ut en tilläggsavgift på 70 euro / firma.
140,00


140,00


Anmälan om bifirma 70,00 / bifirma 70,00 / bifirma
Annan ändring (t.ex. strykning av bifirma eller parallellfirma) 50,00 / ärende 50,00 / anmälan
Inlämning av bokslut via e-tjänsten när bokslut lämnas in inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång avgiftsfri
Inlämning av bokslut när e-tjänsten inte används 100,00
Inlämning av bokslut för en räkenskapsperiod som går ut före 1 december 2024, när det gått över åtta månader från räkenskapsperiodens utgång 100,00
100,00
Upplösning ej möjlig avgiftsfri
Anmälan om verkliga förmånstagare (länken går till anvisningar om anmälan om förmånstagare)
avgiftsfri avgiftsfri

Andelslag, ömsesidigt försäkringsbolag, andelsbank och sparbank

Tjänst E-anmälan (€, inkl. moms 0 %)
Pappersanmälan
(€, inkl. moms 0 %)
Ändring av adress- och kontaktuppgifter avgiftsfri avgiftsfri
Anmälan av personbeteckningar för personer i uppgifter hos en registrerad näringsidkare som införts i handelsregistret före den 1 januari 1994 ej möjlig avgiftsfri
Anmälan om styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda andelslaget, bolaget eller banken, revisor eller verkställande direktör, eller anmälan om upphörande av uppdrag 50,00 / ärende 50,00 / ärende
Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag avgiftsfri avgiftsfri
Ändring av stadgar eller bolagsordning

Vid ändring av stadgar eller bolagsordning täcker avgiften ändring av hemort, ändring av verksamhetsområde och ändring i företrädande av bolaget utgående från ställning. Priset täcker inte ändring av firma (företagsnamn) eller anmälning av parallellfirma i e-tjänsten: för dessa tar vi ut en tilläggsavgift på 70 euro / firma.
280,00


280,00


Anmälan om bifirma 70,00 / bifirma 70,00 / bifirma
Förlust av andelskapitalet eller strykning av registeranteckning om förlust av andelskapitalet ej möjlig 50,00
Ändring av kapital och aktier (i avgiften ingår alla ändringar av kapitalet och aktierna som anges i samma anmälan), till exempel: - aktieemission
- ändring av emissionsbeslut
- strykning av gammalt emissionsbeslut
- bemyndigande för styrelse
- ändring eller strykning av optionsbeslut
- ökning av aktiekapitalet
- aktiekapitalinvestering
- fondförhöjning
- ändring av antalet aktier
- registrering av nya aktier
- ogiltigförklaring av aktier
- omvandling av aktier
- minskning av aktiekapitalet utan kallelseförfarande
ej möjlig 280,00


Minskning av aktiekapitalet och ansökan om kallelse ej möjlig 280,00 + 180,00 / kallelse


Emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter (i avgiften ingår alla beslut om optionsrätter och andra särskilda rättigheter som anges i samma anmälan) ej möjlig 440,00


Ändring av företagsform utan ansökan om kallelse ej möjlig 370,00
Ändring av företagsform samt ansökan om kallelse ej möjlig 280,00 + 180,00 / kallelse
Annan ändring (Till exempel strykning av bifirma, ändring av räkenskapsperiod, om det inte kräver ändring av stadgar eller bolagsordning.) 50,00 / ärende 50,00 / ärende
Inlämning av bokslut via e-tjänsten när bokslut lämnas in inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång avgiftsfri
Inlämning av bokslut när e-tjänsten inte används 100,00
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in till registret senare än inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång 100,00 100,00
Anmälan om upplösning och slutredovisning avgiftsfri (anmälan om slutredovisning elektroniskt möjlig när företaget ännu finns i registret)
avgiftsfri
Anmälan om verkliga förmånstagare (länken går till anvisningar om anmälan om förmånstagare)
avgiftsfri avgiftsfri

Tillbaka till början

Övriga företagsformer

Obs! Filialen kan lämna in en ändringsanmälan gratis, om alla följande villkor uppfylls:

  1. Näringsidkaren för filialen är ett bolag i aktiebolagsform.
  2. Näringsidkarens hemort är i en medlemsstat i Europeiska unionen.
  3. Anmälan gäller inte en bifirma.
Tjänst E-anmälan (€, inkl. moms 0 %)
Pappersanmälan
(€, inkl. moms 0 %)
Ändring av adress- och kontaktuppgifter ej möjlig avgiftsfri
Anmälan av personbeteckningar för personer i uppgifter hos en registrerad näringsidkare som införts i handelsregistret före den 1 januari 1994 ej möjlig avgiftsfri
Anmälan om styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda företaget, revisor eller verkställande direktör, eller anmälan om upphörande av uppdrag 50,00 / ärende 50,00 / ärende
Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag avgiftsfri avgiftsfri
Ändring av stadgar ej möjlig 280,00


Ändring av företagsform ej möjlig 370,00
Anmälan om bifirma ej möjlig 70,00 / bifirma
Ändring i uppgifter om kapital: ökning av grundkapitalet, ökning av grundfonden, nedsättning eller återbetalning av garantikapitalet ej möjlig 280,00


Förlust av kapitalet ej möjlig 50,00
Annan ändring (t.ex. strykning av bifirma) ej möjlig 50,00 / ärende
Inlämning av bokslut via e-tjänsten när bokslut lämnas in inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång avgiftsfri
Inlämning av bokslut när e-tjänsten inte används 100,00
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in till registret senare än inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång 100,00
100,00
Nedläggningsanmälan avgiftsfri avgiftsfri
Anmälan om verkliga förmånstagare (bostadsrättsförening, försäkringsförening, europeisk ekonomisk intressegruppering, europabolag, hypoteksförening), länken går till anvisningar om anmälan om förmånstagare
avgiftsfri avgiftsfri

Fusion och delning

Tjänst E-anmälan eller
e-ansökan
(€, inkl. moms 0 %)
Pappersanmälan
eller pappersansökan
(€, inkl. moms 0 %)
Anmälan om fusionsplan (i avgiften ingår ändring av firma (företagsnamn) eller anmälning av parallellfirma om de har anknytning till planen) 240,00 / bolag
240,00 / bolag
Ansökan om kallelse vid fusion 180,00 / bolag som kallelsen gäller
180,00 / bolag som kallelsen gäller
Anmälan om verkställande av fusion 240,00 / bolag
240,00 / bolag
Anmälan om förkastande eller förfall av fusion 50,00 / bolag
50,00 / bolag
Anmälan om delningsplan 240,00 / bolag (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 240,00 / bolag
Ansökan om kallelse vid delning 180,00 / bolag (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 180,00 / bolag som kallelsen gäller
Anmälan om verkställande av delning 240,00 / bolag (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 240,00 / bolag
Anmälan om förkastande eller förfall av delning 50,00 / bolag (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 50,00 / bolag
Anmälan om bifirma 70,00 / bifirma 70,00 / bifirma

Se följande anvisningar för fle r exempel på avgifter för aktiebolag:

Likvidation och konkurs

Tjänst E-anmälan eller e-ansökan
(€, inkl. moms 0 %)
Pappersanmälan eller pappersansökan
(€, inkl. moms 0 %)
Anmälan för registrering av likvidation och likvidator 50,00 (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag)
50,00
Ansökan om förordnande av likvidator 50,00 50,00
Ansökan om offentlig stämning på borgenärer 180,00 180,00
Ansökan om förordnande att ett avregistrerat bolag ska träda i likvidation 50,00 50,00
Anmälan om fortsatt likvidation 50,00 (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 50,00
Anmälan om avslutande av likvidation 50,00 (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 50,00

Övriga ansökningar

Tjänst E-ansökan
(€, inkl. moms 0 %)
Pappersansökan
(€, inkl. moms 0 %)
Ansökan om minskning av aktiebolags
överkurs- eller reservfond
180,00 180,00
Andra ansökningsärenden som kungörs i
Officiella tidningen
180,00 180,00
Ansökan om undantag för att vara
- förvaltningsrådsledamot, styrelseledamot, verkställande direktör eller likvidator i ett aktiebolag
- styrelseledamot eller disponent i ett bostadsaktiebolag
140,00 + faktureringstillägg 6,50 (faktureras i efterhand)

E-anmälan är möjlig endast för personer i aktiebolagets ledning- och ansvarsuppdrag.
140,00 + faktureringstillägg 6,50 (faktureras i efterhand)
Ansökan om undantag för att vara
- förvaltningsrådsledamot, styrelseledamot, verkställande direktör eller likvidator i ett andelslag
- styrelseledamot eller disponent i en bostadsrättsförening
- ledare för en europeisk ekonomisk intressegruppering
- enskild näringsidkare
- bolagsman i ett öppet bolag
- ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag
Ej möjlig 50,00 + faktureringstillägg 6,50 (faktureras i efterhand)
Ansökan om hävande av registrering av firmanamn
ej möjlig
400,00
Tillstånd att grunda en filial i Finland
50,00 + faktureringstillägg 6,50 (faktureras i efterhand) 50,00 + faktureringstillägg 6,50 (faktureras i efterhand)
Övriga ansökningar 50,00 50,00

Anmälningar till tryckregistret

Tjänst Grundpris (€) Moms 24 % Pris (€, inkl. moms 24 %)
Anmälan till tryckregistret 55,00 13,20 68,20

Det är inte möjligt att lämna in en tryckregisteranmälan på nätet.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.01.2024