Handelsregistrets behandlingsavgifter

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”.

Momsen på handelsregistrets behandlingsavgifter är i regel 0 %. Anmälningar till tryckregistret är emellertid belagda med 24 % moms.

Prislistan innehåller avgifterna för både e-anmälningar och pappersanmälningar. Om du använder en e-anmälan, betalar du avgiften i e-tjänsten. Om du använder en pappersanmälan, betala avgiften på förhand. Betala inte behandlingsavgiften för försenat bokslut på förhand. PRS skickar en faktura på behandlingsavgiften efter att bokslutet har registrerats.

Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Gå till prislistan

Bildande, alla företagsformer

Ändringar och nedläggningar enligt företagsform:

Fusion och delning

Likvidation och konkurs

Övriga ansökningar

Anmälningar till tryckregistret

Gå till prislistan och betalningsanvisningarna för LEI-nummer.

Bildande, alla företagsformer

Tjänst E-anmälan (€, inkl. moms 0 %), betalning i e-tjänsten Pappersanmälan (€, inkl. moms 0 %), betalning på förhand
Aktiebolag 240,00 380,00
Bostadsaktiebolag och ömsesidigt fastighetsaktiebolag 320,00 ej möjligt
Enskild näringsidkare 60,00 115,00
En enskild näringsidkare som redan har ett FO-nummer, men som inte har förts in i handelsregistret, anmäler sina uppgifter till handelsregistret 60,00 115,00
Öppet bolag eller kommanditbolag ej möjlig 240,00
Annan företagsform (t.ex. andelslag, förening) ej möjlig 380,00
Anmälan om bifirma 60,00 / bifirma (aktiebolag och enskild näringsidkare ) 115,00 / bifirma

Ändringar och nedläggningar enligt företagsform

Aktiebolag, bostadsaktiebolag, försäkringsaktiebolag

Tjänst E-anmälan (€, inkl. moms 0 %), betalning i e-tjänsten Pappersanmälan (€, inkl. moms 0 %), betalning på förhand
Ändring av adress- och kontaktuppgifter avgiftsfri avgiftsfri
Anmälan av personbeteckningar för personer i uppgifter hos en registrerad näringsidkare som införts i handelsregistret före den 1 januari 1994 ej möjlig avgiftsfri
Anmälan om styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda bolaget, revisor, verkställande direktör eller disponent, eller anmälan om upphörande av uppdrag. Se följande anvisningar för fler exempel på avgifter för aktiebolag: Styrelse Verkställande direktör 40,00 / ärende 40,00 / ärende + 55,00 / anmälan
Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag avgiftsfri avgiftsfri
Ändring av bolagsordning 240,00

I e-tjänsten täcker avgiften för ändring av bolagsordning även ändring av aktiebolagets hemort, ändring av verksamhetsområde och ändring i företrädande av bolaget utgående från ställning. Avgiften inkluderar inte ändring av firma (företagsnamn) eller anmälning av parallellfirma i e-tjänsten: de kostar ytterligare 60 euro per firma.
Vi tar också ut 40 euro för ändring av en räkenskapsperiod som antecknats i bolagsordningen.
380,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Ändring av bolagsordning för bostadsaktiebolag eller fastighetsaktiebolag till ny elektronisk form utan att ändra innehållet i bolagsordningen avgiftsfri ej möjlig
Anmälan om bifirma 60,00 / bifirma 115,00 / bifirma
Ändring av aktiekapital och aktier (i avgiften ingår alla ändringar av aktiekapitalet och aktierna som anges i samma anmälan):
- aktieemission
- ändring av emissionsbeslut
- strykning av gammalt emissionsbeslut
- bemyndigande för styrelse
- ändring eller strykning av optionsbeslut
- ökning av aktiekapitalet
- aktiekapitalinvestering
- fondförhöjning
- ändring av antalet aktier
- registrering av nya aktier
- ogiltigförklaring av aktier
- omvandling av aktier
- minskning av aktiekapitalet utan kallelseförfarande
240,00

I e-tjänsten inkluderar avgiften inga andra anmälningar.
295,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Minskning av aktiekapitalet och ansökan om kallelse 620,00 (240,00 + 380,00) 520,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Förlust av aktiekapitalet eller strykning av registeranteckning om förlust av aktiekapitalet 40,00 95,00
Emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter (i avgiften ingår alla beslut om optionsrätter och andra särskilda rättigheter som anges i samma anmälan) 380,00

I e-tjänsten inkluderar avgiften inga andra anmälningar.
435,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Ändring av företagsform till bostadsaktiebolag eller till ömsesidigt fastighetsaktiebolag 320,00 380,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Ändring av företagsform samt ansökan om kallelse ej möjlig 520,00
Ömsesidigt fastighetsaktiebolags anmälan för registrering av bolagsform ej möjlig avgiftsfri
Offentliggörande på annat språk ej möjlig 95,00
Annan ändring (t.ex. strykning av bifirma eller parallellfirma eller ändring av räkenskapsperiod, om det inte kräver ändring av bolagsordning) 40,00 / ärende 95,00 / anmälan
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång ej möjlig avgiftsfri
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in till registret senare än inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång ej möjlig 85,00
Anmälan om upplösning och slutredovisning ej möjlig avgiftsfri
Anmälan om verkliga förmånstagare (aktiebolag, försäkringsaktiebolag) avgiftsfri avgiftsfri

Tillbaka till början

Enskild näringsidkare

Tjänst E-anmälan (€, inkl. moms 0 %), betalning i e-tjänsten Pappersanmälan (€, inkl. moms 0 %), betalning på förhand
Ändring av adress- och kontaktuppgifter avgiftsfri avgiftsfri
En enskild näringsidkare som redan har ett FO-nummer, men som inte har förts in i handelsregistret, anmäler sina uppgifter till handelsregistret 60,00 115,00
Anmälan om prokurist 40,00 95,00
Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag avgiftsfri avgiftsfri
Ändring av firma (företagsnamn) 60,00 115,00
Anmälan om parallellfirma 60,00 / parallellfirma 115,00 / parallellfirma
Anmälan om bifirma 60,00 / bifirma 115,00 / bifirma
Annan ändring (t.ex. ändring av hemort eller verksamhetsområde, strykning av bifirma eller parallellfirma) 40,00 / ärende 95,00 / anmälan
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång ej möjlig avgiftsfri
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in till registret senare än inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång ej möjlig 85,00
Nedläggning av näringsverksamhet avgiftsfri avgiftsfri

Öppet bolag och kommanditbolag

Tjänst E-anmälan (€, inkl. moms 0 %), betalning i e-tjänsten Pappersanmälan (€, inkl. moms 0 %), betalning på förhand
Ändring av adress- och kontaktuppgifter avgiftsfri avgiftsfri
Anmälan av personbeteckningar för personer i uppgifter hos en registrerad näringsidkare som införts i handelsregistret före den 1 januari 1994 ej möjlig avgiftsfri
Ombildning till aktiebolag ej möjlig 380,00
Anmälan om verkställande direktör eller prokurist 40,00 / ärende 40,00 / ärende + 55,00 / anmälan
Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag avgiftsfri avgiftsfri
Ändring av bolagsavtal 120,00

I e-tjänsten täcker avgiften för ändring av bolagsavtal även ändring av bolagsmän, ändring av verksamhetsområde och ändring av bolagets hemort samt ändring i företrädande av bolaget utgående från ställning. Avgiften inkluderar inte ändring av firma (företagsnamn) eller anmälning av parallellfirma i e-tjänsten: de kostar ytterligare 60 euro per firma.
190,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Anmälan om bifirma 60,00 / bifirma 115,00 / bifirma
Annan ändring (t.ex. strykning av bifirma eller parallellfirma) 40,00 / ärende 95,00 / anmälan
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång ej möjlig avgiftsfri
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in till registret senare än inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång ej möjlig 85,00
Upplösning ej möjlig avgiftsfri
Anmälan om verkliga förmånstagare avgiftsfri avgiftsfri

Andelslag, ömsesidigt försäkringsbolag, andelsbank och sparbank

Tjänst E-anmälan (€, inkl. moms 0 %), betalning i e-tjänsten Pappersanmälan (€, inkl. moms 0 %), betalning på förhand
Ändring av adress- och kontaktuppgifter avgiftsfri avgiftsfri
Anmälan av personbeteckningar för personer i uppgifter hos en registrerad näringsidkare som införts i handelsregistret före den 1 januari 1994 ej möjlig avgiftsfri
Anmälan om styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda andelslaget, bolaget eller banken, revisor eller verkställande direktör, eller anmälan om upphörande av uppdrag 40,00 / ärende 40,00 / ärende + 55,00 / anmälan
Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag avgiftsfri avgiftsfri
Ändring av stadgar eller bolagsordning 240,00

I e-tjänsten täcker avgiften för ändring av stadgar eller bolagsordning även ändring av hemort, ändring av verksamhetsområde och ändring i företrädande av bolaget utgående från ställning. Avgiften inkluderar inte ändring av firma (företagsnamn) eller anmälning av parallellfirma i e-tjänsten: de kostar ytterligare 60 euro per firma.
380,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Anmälan om bifirma 60,00 / bifirma 115,00 / bifirma
Förlust av andelskapitalet eller strykning av registeranteckning om förlust av andelskapitalet ej möjlig 95,00
Ändring av kapital och aktier (i avgiften ingår alla ändringar av kapitalet och aktierna som anges i samma anmälan), till exempel: - aktieemission
- ändring av emissionsbeslut
- strykning av gammalt emissionsbeslut
- bemyndigande för styrelse
- ändring eller strykning av optionsbeslut
- ökning av aktiekapitalet
- aktiekapitalinvestering
- fondförhöjning
- ändring av antalet aktier
- registrering av nya aktier
- ogiltigförklaring av aktier
- omvandling av aktier
- minskning av aktiekapitalet utan kallelseförfarande
ej möjlig 295,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Minskning av aktiekapitalet och ansökan om kallelse ej möjlig 520,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter (i avgiften ingår alla beslut om optionsrätter och andra särskilda rättigheter som anges i samma anmälan) ej möjlig 435,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Ändring av företagsform utan ansökan om kallelse ej möjlig 380,00
Ändring av företagsform samt ansökan om kallelse ej möjlig 520,00
Annan ändring (Till exempel strykning av bifirma, ändring av räkenskapsperiod, om det inte kräver ändring av stadgar eller bolagsordning. Avgiften för annan ändring gäller även anmälan om förvaltningsråd på pappersblankett.) 40,00 / ärende 95,00 / anmälan
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång ej möjlig avgiftsfri
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in till registret senare än inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång ej möjlig 85,00
Anmälan om upplösning och slutredovisning ej möjlig avgiftsfri
Anmälan om verkliga förmånstagare avgiftsfri avgiftsfri

Tillbaka till början

Övriga företagsformer

Tjänst E-anmälan (€, inkl. moms 0 %), betalning i e-tjänsten Pappersanmälan (€, inkl. moms 0 %), betalning på förhand
Ändring av adress- och kontaktuppgifter ej möjlig avgiftsfri
Anmälan av personbeteckningar för personer i uppgifter hos en registrerad näringsidkare som införts i handelsregistret före den 1 januari 1994 ej möjlig avgiftsfri
Anmälan om styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda företaget, revisor eller verkställande direktör, eller anmälan om upphörande av uppdrag 40,00 / ärende 40,00 / ärende + 55,00 / anmälan
Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag avgiftsfri avgiftsfri
Ändring av stadgar ej möjlig 380,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Ändring av företagsform ej möjlig 380,00
Anmälan om bifirma ej möjlig 115,00 / bifirma
Ändring i uppgifter om kapital: ökning av grundkapitalet, ökning av grundfonden, nedsättning eller återbetalning av garantikapitalet ej möjlig 295,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Förlust av kapitalet ej möjlig 95,00
Annan ändring (t.ex. strykning av bifirma) ej möjlig 95,00 / anmälan
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång ej möjlig avgiftsfri
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in till registret senare än inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång ej möjlig 85,00
Nedläggningsanmälan ej möjlig avgiftsfri
Anmälan om verkliga förmånstagare (bostadsrättsförening, försäkringsförening, europeisk ekonomisk intressegruppering, europabolag, hypoteksförening) avgiftsfri avgiftsfri

Fusion och delning

Tjänst E-anmälan eller
e-ansökan
(€, inkl. moms 0 %), betalning i e-tjänsten
Pappersanmälan
eller pappersansökan
(€, inkl. moms 0 %), betalning på förhand
Anmälan om fusionsplan (i avgiften ingår ändring av firma (företagsnamn) eller anmälning av parallellfirma om de har anknytning till planen) 185,00 / bolag

E-anmälan är möjlig vid vanlig fusion och dotterbolagsfusion när det övertagande bolaget är ett aktiebolag.
240,00 / bolag
Ansökan om kallelse vid fusion 380,00 / bolag som kallelsen gäller

E-anmälan är möjlig vid vanlig fusion och dotterbolagsfusion när det övertagande bolaget är ett aktiebolag.
435,00 / bolag som kallelsen gäller
Anmälan om verkställande av fusion 185,00 / bolag

E-anmälan är möjlig vid vanlig fusion och dotterbolagsfusion när det övertagande bolaget är ett aktiebolag.
240,00 / bolag
Anmälan om förkastande eller förfall av fusion 40,00 / bolag

E-anmälan är möjlig vid vanlig fusion och dotterbolagsfusion när det övertagande bolaget är ett aktiebolag.
95,00
Anmälan om delningsplan ej möjlig 240,00 / bolag
Ansökan om kallelse vid delning ej möjlig 435,00 / bolag som kallelsen gäller
Anmälan om verkställande av delning ej möjlig 240,00 / bolag
Anmälan om förkastande eller förfall av delning ej möjlig 95,00
Anmälan om bifirma 65,00 / bifirma 115,00 / bifirma

Se följande anvisningar för fler exempel på avgifter för aktiebolag:

Likvidation och konkurs

Tjänst E-anmälan eller e-ansökan
(€, inkl. moms 0 %), betalning i e-tjänsten
Pappersanmälan eller pappersansökan
(€, inkl. moms 0 %), betalning på förhand
Anmälan för registrering av likvidation och likvidator ej möjlig 95,00
Ansökan om förordnande av likvidator ej möjlig 95,00
Ansökan om offentlig stämning på borgenärer ej möjlig 210,00
Ansökan om förordnande att ett avregistrerat bolag ska träda i likvidation ej möjlig 95,00
Anmälan om fortsatt likvidation ej möjlig 95,00
Anmälan om avslutande av likvidation ej möjlig 95,00

Övriga ansökningar

Tjänst E-ansökan (€, inkl. moms 0 %), betalning
i e-tjänsten
Pappersansökan
(€, inkl. moms 0 %), betalning på förhand
Ansökan om minskning av aktiebolags
överkurs- eller reservfond
ej möjlig 210,00
Andra ansökningsärenden som kungörs i
Officiella tidningen
ej möjlig 210,00
Ansökan om undantag för att vara
- stiftare i ett aktiebolag eller bostadsaktiebolag
- förvaltningsrådsledamot, styrelseledamot, verkställande direktör eller likvidator i ett aktiebolag eller andelslag
- styrelseledamot eller disponent i ett bostadsaktiebolag eller en bostadsrättsförening
- enskild näringsidkare
- bolagsman i ett öppet bolag och ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag
- ledare för en europeisk ekonomisk intressegruppering
ej möjlig 120,00 + faktureringstillägg 6,50 (faktureras i efterhand)
Ansökan om hävande av registrering av firmanamn
ej möjlig
400,00

Anmälningar till tryckregistret

Tjänst Grundpris (€) Moms 24 %Pris (€, inkl. moms 24 %)
Anmälan till tryckregistret 55,00 13,2068,20

Det är inte möjligt att lämna in en tryckregisteranmälan på nätet.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.01.2022