Namntjänst för företag – om tjänsten

I namntjänsten för företag kan du kontrollera på förhand om det namn som du har tänkt dig för ett nytt företag kan registreras. Tjänsten är gratis och kan användas dygnet runt. Uppgifterna uppdateras en gång per dygn.

Uppgifterna i sökresultatet kommer från följande källor: handelsregistret, stiftelseregistret, befolkningsregistercentralen, lantmäteriverket, nationella varumärkesregistret samt från det varumärkesregister som WIPO upprätthåller.

Observera att Patent- och registerstyrelsen (PRS) inte granskar företagsnamnets registrerbarhet förrän din anmälan har tagits upp till behandling.

Gå till tjänsten.

Sökresultatet visar följande uppgifter från:

 • Handelsregistret
  • Namn
  • FO-nummer
  • Typ av firma (företagsnamn)
 • Stiftelseregistret
  • Namn
  • FO-nummer
  • Hemort
 • Befolkningsregistercentralen
  • Efternamn
 • Lantmäteriverket
  • Ortnamn
 • Inhemska varumärken
  • Varumärke
  • Nummer
  • Klasser
 • Varumärkesregister som WIPO upprätthåller
  • Varumärke
  • Nummer
  • Klasser

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.11.2016