Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan om ökning av aktiekapitalet i bostadsaktiebolag på pappersblankett

Du kan lämna in din ändringsanmälan om ökning av aktiekapitalet i bostadsaktiebolag även i vår e-tjänst på ytj.fi. Det är snabbare än att använda pappersblanketter. Läs mer om e-anmälan.

Vad kostar pappersanmälan?

Anmälan om ökning av aktiekapitalet kostar 280 euro. 

Avgiften på 280 euro täcker alla ändringar som gäller aktieemission, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier, när dessa anmäls med samma anmälan.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Se prislistan över våra behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in en pappersanmälan?

Lämna in din anmälan på blankett Y4 och bilageblankett 13B.

Bekanta dig först med ifyllningsanvisningarna.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4 och bilageblankett 13B (pdf, 0.3 MB).

Obs! Bifoga inte handlingar såsom protokoll med personbeteckningar eller hemadresser till din anmälan.

Vem undertecknar blankett Y4?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga någon annan att underteckna anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar blanketten, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behövs?

Ökning av aktiekapitalet genom att avyttra (överlåta) egna aktier

Bifoga följande handlingar:

 • Kvitto på betald behandlingsavgift
 • Kopia av eller utdrag ur bolagsstämmans eller styrelsens beslut. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
 • Styrelseledamöternas och disponentens försäkran om att bestämmelserna i bostadsaktiebolagslagen har iakttagits vid ökningen av aktiekapitalet. Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 13B.
 • Intyg från bolagets revisorer över att bestämmelserna i bostadsaktiebolagslagen om betalning av aktiekapitalet har iakttagits. Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 13B.
 • Annan redogörelse för betalning av aktier, om bolaget inte enligt lagen eller bolagsordningen är skyldigt att välja en revisor. Den andra redogörelsen kan vara till exempel en utskrift av den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod, en kopia av ett kontoutdrag, ett kvitto från betalautomaten eller ett intyg av bolagets revisor.

Om aktierna har betalats med apportegendom, kan den andra redogörelsen vara en redogörelse för övergången av egendom lämnad av den revisor som yttrar sig om apportegendomen.

Om apportegendomen utgörs av en fastighet, kan den andra redogörelsen vara en kopia av köpebrevet för fastigheten.

 • Revisorns yttrande, om ökningen har betalats med apportegendom.

Ökning av aktiekapitalet med fondförhöjning

Bifoga följande handlingar:

 • Kvitto på betald behandlingsavgift
 • Kopia av eller utdrag ur bolagsstämmans eller styrelsens beslut. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Av beslutet ska framgå förhöjningens belopp samt vilka tillgångar som används för förhöjningen.
 • Styrelseledamöternas och disponentens försäkran om att bestämmelserna i bostadsaktiebolagslagen har iakttagits vid ökningen av aktiekapitalet. Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 13.

Ökning av aktiekapitalet med aktiekapitalinvestering

Bifoga följande handlingar:

 • Kvitto på betald behandlingsavgift
 • Kopia av eller utdrag ur styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Av beslutet ska framgå beloppet på ökningen och den investering som ökningen grundar sig på.
 • Styrelseledamöternas och disponentens försäkran om att bestämmelserna i bostadsaktiebolagslagen har iakttagits vid ökningen av aktiekapitalet. Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 13B.
 • Intyg från bolagets revisorer över att bestämmelserna i bostadsaktiebolagslagen om betalning av aktiekapitalet har iakttagits. Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 13B.
 • Annan redogörelse för betalning av aktiekapitalet, om bolaget varken enligt lagen eller enligt bolagsordningen är skyldigt att välja en revisor. Den andra redogörelsen kan vara till exempel en utskrift av den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod, en kopia av ett kontoutdrag, ett kvitto från betalautomaten eller ett intyg av bolagets revisor.

Om aktierna har betalats med apportegendom, kan den andra redogörelsen vara en redogörelse för övergången av egendom lämnad av den revisor som yttrar sig om apportegendomen.

Om apportegendomen utgörs av en fastighet, kan den andra redogörelsen vara en kopia av köpebrevet för fastigheten.

 • Revisorns yttrande, om ökningen har betalats med apportegendom.
Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024