Gå direkt till innehållet
Valikko

Aktiebolag – anmälan om delningsplan

Vid delning av ett aktiebolag är den första fasen att anmäla en delningsplan till handelsregistret. Samtidigt som du anmäler delningsplanen är det möjligt att även lämna in en ansökan om kallelse på borgenärerna, vilket utgör den andra fasen i delningen. Läs mer om hur du ansöker om kallelse på borgenärerna.

De nästa faserna är anmälan om verkställande av delning och anmälan om slutredovisning.

Här nedan finns information om följande:

När anmäler jag delningsplanen?

Delningsplanen ska anmälas för registrering inom en månad från det att planen undertecknades.

Delningen förfaller om anmälan inte lämnas in inom utsatt tid eller om registrering vägras.

Hur anmäler jag?

Observera att när du samtidigt lämnar in en anmälan om delningsplan (den första fasen) och en ansökan om kallelse (den andra fasen i delningen), tar vi ut en behandlingsavgift för bådadera.

Lämna in din anmälan på webb- eller pappersblankett. Bostadsaktiebolag kan inte lämna in anmälan på webblankett.

Du behöver blankett Y4 och bilageblankett 16. Läs först våra anvisningar om hur du fyller i blankett Y4 på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Spara blanketterna på din dator innan du fyller i dem.

Öppna: blankett Y4 och bilageblankett 16 (pdf). Öppnas i en ny flik

Skriv det ursprungliga bolagets firma och FO-nummer på blankett Y4 och bilageblankett 16.

Ange firmor, parallellfirmor och bifirmor för det nybildade bolaget eller de nybildade bolagen på bilageblankett 16.

Vid delning genom överlåtelse till ett verksamt bolag ska du fylla i det övertagande bolagets uppgifter på bilageblankett 16.

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

 • Kvitto på behandlingsavgift
 • Delningsplanen i original, om det är fråga om en delning genom överlåtelse till ett nybildat bolag
   • I andra fall räcker det med en kopia av delningsplanen.
 • Revisors yttrande
   • Inget yttrande från revisor behövs vid delning genom överlåtelse till nybildade bolag, om alla aktier i varje övertagande bolag ges som delningsvederlag till aktieägarna i det ursprungliga bolaget i förhållande till deras ägarandelar.

Obs! Bifoga inte till din anmälan andra handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Hur lämnar jag in anmälan på webblankett?

Logga in på webblanketten Anmälan till handelsregistret.

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret. Lägg till blanketterna, kvitto på behandlingsavgift och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten Anmälan till handelsregistret för att lämna in anmälan. Öppnas i en ny flik

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning, kan du lämna in en elektronisk anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret".Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en anmälan på pappersblankett?

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketterna. Sänd blanketterna, kvitto på behandlingsavgift och andra nödvändiga bilagor per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Vem undertecknar anmälan?

Det ursprungliga bolaget undertecknar anmälan. Om det är fråga om en delning genom överlåtelse till ett verksamt bolag, ska blanketten undertecknas även av det verksamma bolaget.

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar det?

En anmälan som lämnats in på webblankett kostar 185 euro per bolag.

En anmälan som lämnats in på pappersblankett kostar 240 euro per bolag.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Exempel på behandlingsavgifter

Exempel 1: A Ab delas i B Ab och C Ab.

 • På webblankett är behandlingsavgiften 555 euro (185 euro + 185 euro + 185 euro).
 • På pappersblankett är behandlingsavgiften 720 euro (240 euro + 240 euro + 240 euro).

Exempel 2: En delning till både ett nybildat bolag och ett verksamt bolag

 • På webblankett är behandlingsavgiften 555 euro (185 euro + 185 euro + 185 euro).
 • På pappersblankett är behandlingsavgiften 720 euro (240 euro + 240 euro + 240 euro).

Exempel 3: En partiell delning där bolaget A delas upp och det finns endast ett övertagande bolag (B). Då är det alltså två bolag som deltar i delningen.

 • På webblankett är behandlingsavgiften 370 euro (185 euro + 185 euro).
 • På pappersblankett är behandlingsavgiften 480 euro (240 euro + 240 euro).

Om du i samband med delningen anmäler bifirmor, betala separata behandlingsavgifter för dem.

Om du samtidigt med anmälningen av delningsplanen också anmäler ändringar till exempel i styrelsen eller revisorer, betala separata behandlingsavgifter för dem.

Se handelsregistrets prislista.

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 30.08.2022