Föreningsregistret

Föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) innehåller uppgifter om registrerade föreningar. I registret antecknas till exempel föreningars stadgar och namntecknare, det vill säga personer med rätt att företräda föreningen. Läs mer om föreningsregistret.

Hur lämnar jag in en anmälan till föreningsregistret?

I menyn till vänster hittar du separata anmälningsanvisningar för de som bildar en förening och för registrerade föreningar. Om du lämnar in din anmälan på nätet, sparar du tid och pengar. Gå till föreningsregistrets e-tjänst och börja med att identifiera dig i tjänsten Suomi.fi.

Religionssamfund, handelskamrar och Centralhandelskammaren lämnar in sina anmälningar på pappersblanketter. Anvisningarna hittar du i menyn.

När du planerar att lämna in en anmälan, kan det vara till nytta att se vår prognos för handläggningstider. Gå till prognosen.

Hur kan jag följa handläggningen av min anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan i vår e-tjänst. Gå till föreningsregistrets e-tjänst och börja med att identifiera dig i tjänsten Suomi.fi.

Hur kan jag få föreningars registerutdrag, stadgar och andra uppgifter?

Registeruppgifterna för föreningar, handelskamrar och religionssamfund finns tillgängliga i föreningsregistrets elektroniska informationstjänst.

I föreningsregistrets elektroniska informationstjänst kan du köpa registerutdrag och de föreningsstadgar som har förts in i registret från och med 2011.

Gå till föreningsregistrets informationstjänst.