LEI-nummer

LEI (Legal Entity Identifier) är ett internationellt identifieringsnummer för sammanslutningar. Företag och sammanslutningar (till exempel registrerade föreningar och stiftelser) behöver ett LEI-nummer om de handlar med börsaktier, ETF-fondandelar eller andra börsnoterade värdepapper eller derivat.

Banker och värdepappersföretag tar inte emot uppdrag från sådana företag och sammanslutningar som saknar gällande LEI-nummer.

LEI-numret behövs inte för att bara äga finansiella instrument. Det krävs inte heller vid till exempel inlösen och anteckning av fondandelar i vanliga investeringsfonder eller vid handel med icke-börsnoterade aktier. Läs mer om LEI-nummer.

Vem behöver LEI-nummer?

LEI-nummer är nödvändigt för både företag och andra sammanslutningar, såsom registrerade föreningar och stiftelser. Ett företag eller en sammanslutning kan endast ha ett LEI-nummer.

Privatpersoner kan inte få LEI-nummer.

LEI-nummer från PRS

Finländska företag och sammanslutningar med FO-nummer, med undantag av filialer och investeringsfonder, kan ansöka om LEI-nummer hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). Vi tar inte ställning till om företaget eller sammanslutningen behöver numret.

Fyll i din ansökan på nätet i vår LEI-tjänst. Skriv ut och underteckna ansökan och skicka den till oss per post eller e-post. Vi skickar en faktura på ansökningsavgiften.
Läs våra anvisningar om hur ansökan ska lämnas in.

Gå till LEI-ansökan.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Lämna in ansökan om LEI.


Utfärdade LEI-nummer visas i företagssökningen på ytj.fi

Vi skickar inget separat beslut om utfärdande av LEI-numret.

Du ser det utfärdade LEI-numret och dagen för utfärdandet när du söker fram företagets eller sammanslutningens uppgifter i företagssökningen på ytj.fi. Tjänsten är gratis. Skriv in i sökfältet namnet eller FO-numret på ditt företag eller din sammanslutning. Nedanför sökfältet visas en lista med sökresultaten. Klicka på ditt företags eller din sammanslutnings FO-nummer för att se mer detaljerade uppgifter. Det utfärdade LEI-numret visas på uppgiftssidan nedanför FO-nummerhistorien under rubriken "LEI-uppgifter". Gå till företagssökningen på ytj.fi.

Aktuellt

LEI-nummerinnehavare: anmäl uppgifter om modersammanslutningar

Anmäl modersammanslutningarnas uppgifter till oss, eller ange att uppgifterna saknas (till exempel om några modersammanslutningar inte finns). Om du inte lämnar in anmälan inom utsatt tid, kommer vi att inaktivera ditt LEI-nummer.