Pappersblanketter för aktiebolagsbildning

Om möjligt lämna in din etableringsanmälan för aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi.

Det är snabbare och billigare än att använda pappersblankett. Gå till anvisningarna för att starta ett aktiebolag på nätet.

När anmäler jag?

Anmäl aktiebolaget till handelsregistret inom tre månader från det att avtalet om bolagsbildning undertecknades. Om anmälan blir försenad, förfaller aktiebolagsbildningen och inget bolag bildas.

Vad kostar pappersanmälan?

Etableringsanmälan på pappersblankett kostar 380 euro. Pappersanmälan om bifirma kostar 115 euro per namn.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Hur anmäler jag?

Du kan välja mellan två alternativa anmälningssätt: använd antingen det färdiga etableringspaketet eller följande blanketter: Y1, bilaga 1 och personuppgiftsblankett.

Obs! Använd personuppgiftsblanketten för att anmäla personers identifieringsuppgifter till handelsregistret. Bifoga alltså inte handlingar såsom protokoll med personbeteckningar eller hemadresser till din anmälan. Skriv inte heller personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Färdigt etableringspaket

Du kan starta ett aktiebolag med hjälp av vårt färdiga etableringspaket. Paketet innehåller alla dokumentmallar, anmälningsblanketter och anvisningar som behövs för att starta ett aktiebolag. Etableringspaketet är avsett för aktiebolag med standardbolagsordning, och förutsättningen är att aktiebolagets aktier betalas med pengar.

Öppna etableringspaketet (pdf).

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Blankett Y1, bilaga 1 och personuppgiftsblankett

Om du redan har avtalet om bolagsbildning och andra handlingar upprättade eller om etableringspaketet annars inte motsvarar dina behov, lämna in din anmälan på följande blanketter: Y1, bilaga 1 och personuppgiftsblankett.

Blankett Y1 undertecknas av en ordinarie styrelseledamot eller av den som ledamoten har bemyndigat.

Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Använd personuppgiftsblanketten för att anmäla personers identifieringsuppgifter till handelsregistret.

Öppna blankett Y1, bilaga 1 och personuppgiftsblankett (pdf).

Vilka handlingar ska jag bifoga till anmälan?

Om du anmäler på pappersblankett ska du bifoga följande handlingar:

 • Kvittot på betalad behandlingsavgift
 • Avtalet om bolagsbildning i original
 • Kopia av bolagsordningen
 • Styrelseledamöternas och verkställande direktörens försäkran om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid bolagsbildandet (fyll i fältet i fråga på blankett Y1 eller använd separat bilaga)
 • Intyg från bolagets revisorer över att aktiebolagslagens bestämmelser har iakttagits (fyll i fältet i fråga på blankett Y1 eller använd separat bilaga) eller en annan redogörelse för betalningen av aktierna, om aktiebolaget inte är förpliktat att välja en revisor. Den andra redogörelsen kan vara till exempel en utskrift av den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod, en kopia av ett kontoutdrag, ett kvitto från betalautomaten eller ett intyg av bolagets revisor.
 • Revisorernas intyg eller annan redogörelse behövs endast om ett belopp har betalats för aktierna, det vill säga aktierna har ett teckningspris.

Vilka redogörelser behövs om aktiebolaget inte väljer någon revisor?

Om aktiebolaget enligt lagen eller bolagsordningen inte är förpliktat att välja en revisor, ska bolaget ge en annan redogörelse om betalningen av aktierna.

Redogörelsen kan utgöras av:

 • intyg från revisor som bolaget frivilligt har valt
 • intyg från revisor om övergången av egendom
 • kontoutdrag eller motsvarande intyg från penninginstitut
 • utskrift över den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod
 • kopia av kontoutdrag eller kvitto från betalautomat
 • giroblankettens nedersta sida försedd med bankens stämpel.

Vilka bilagor, om teckning av aktier har betalats med apport?

Om teckningspriset har betalats med apportegendom, bifoga ett revisorsintyg om apportegendomen och en redogörelse för övergången av egendom, till exempel köpebrev för fastighet. Läs mer om apport.

Vad bifogar jag till anmälan om personen inte har finländsk personbeteckning?

Om du för första gången anmäler till handelsregistret en person som inte har finländsk personbeteckning, bifoga en redogörelse om att personen existerar, till exempel en kopia av hans eller hennes pass eller ett utdrag ur ett företagsregister i ett annat land. Läs mer om tillstånd för personer bosatta utomlands.

Kom ihåg att fylla i personuppgiftsblanketten.

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.02.2021