Gå direkt till innehållet
Meny

Inlösen av minoritetsaktier i bolaget

Bostadsaktiebolag måste lämna in en anmälan till handelsregistret när det krav på röstandel och innehav som är ett villkor för inlösenrätt och inlösenskyldighet uppfylls eller upphörs.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in anmälan utan dröjsmål när bolaget har fått ett meddelande av inlösaren eller annan tillförlitlig uppgift om ärendet.

Hur lämnar jag in anmälan?

Du kan lämna in anmälan endast på pappersblanketter.

Använd blankett Y4 och bilageblankett 13. Läs först anvisningarna om hur du fyller i Y4.

Öppna: Y4 ifyllningsanvisningarÖppnas i en ny flik

Fyll sedan i och skriv ut blankett Y4 och bilageblankett 13.

Öppna: Y4 och bilageblankett 13 (pdf, 0.3 MB)

Ange att kravet på röstandel och innehav uppfylls eller upphör på sida 7 av bilageblankett 13 i fältet "Övriga uppgifter som anmäls för registrering / ska avföras ur registret".

Vilka bilagor behövs?

Bifoga till din anmälan kvittot på betalad behandlingsavgift.

Vem undertecknar anmälan?

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten.

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar anmälan?

Anmälan kostar 50 euro.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Mer information i lagstiftningen

Om ärendet föreskrivs i 6 kap 43 § i lagen om bostadsaktiebolag. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024