Gå direkt till innehållet
Meny

Bolagsordning för ömsesidigt fastighetsaktiebolag som bildas

Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag måste alltid ha en bolagsordning. Bolagsordningen registreras i handelsregistret när bolaget bildas. Bolagsordningen är en offentlig handling, om vilken vem som helst kan få uppgifter.

Ange uppgifterna i bolagsordningen samtidigt som du lämnar in etableringsanmälan för ömsesidigt fastighetsaktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi. E-tjänsten skapar bolagsordningen utifrån de uppgifter du anger eller den text du skriver. Läs våra anvisningar om hur du lämnar in en etableringsanmälan.

Struktur för den bolagsordning som e-tjänsten på ytj.fi skapar:

 • bolagets firma (1 §)
 • hemort (2 §)
 • bransch (3 §)
 • lägenhetsbeskrivning (4 §)
 • namnteckningssätt (5 §)
 • bolagsordningens övriga uppgifter (bestämmelserna från 6 § framåt och ända till slutet).

Ta en titt på exemplet som visar bolagsordningen.

Vilka uppgifter ska ingå i bolagsordningen?

Bolagsordningen för ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag ska ange åtminstone

 • bolagets firma (företagsnamn) och hemort (en kommun i Finland)
 • bolagets bransch, det vill säga läge för de byggnader och fastigheter som bolaget besitter samt besittningsgrund
 • uppgifter om lägenheterna: läge, identifierare, yta, användningsändamål, antal rum samt aktier
 • uppgifter om de utrymmen som bolaget besitter.

En bestämmelse om räkenskapsperioden måste ingå antingen i bolagsordningen eller i avtalet om bolagsbildning.

Om bolaget har aktier av olika slag, ska en bestämmelse om detta ingå i bolagsordningen. Aktier av olika slag skiljer sig från varandra till exempel i fråga om röstvärdet eller utdelningen.

Om bolaget iakttar lagen om bostadsaktiebolag delvis, måste bolagsordningen innehålla en bestämmelse om de lagbestämmelser som bolaget iakttar.


Bolagsordningen kan också innehålla bestämmelser om bland annat följande:

 • namnteckningssätt (personer med rätt att företräda bolaget)
 • inlösenklausul och andra omsättningsbegränsningar (läs mer i 2 kap. 5 § i lagen om bostadsaktiebolag eller 3 kap. 7 § i aktiebolagslagen)
 • rätt för bolagets eller aktieägarnas borgenärer att motsätta sig en ändring av bolagsordningen (läs mer i 17 kap. 7 § i lagen om bostadsaktiebolag).

Vilka uppgifter ska jag ange om bolagets bransch, alltså byggnader och fastigheter?

I 3 § i bolagsordningen anges bolagets bransch, det vill säga läget för de byggnader och fastigheter som bolaget besitter samt besittningsgrunden. Anmäl uppgifterna i e-tjänsten på ytj.fi när du lämnar in etableringsanmälan.

I e-tjänsten ska du ange fastighetens identifikationsnummer, det vill säga ett av följande:

 • fastighetsbeteckning (i formen 123-456-1234-5678)
 • beteckning för outbrutet område (i formen 123-456-1234-5678-M601)
 • anläggningsbeteckning (arrenderätt, i formen 123-456-1234-5678-L1).

Fastighetsbeteckningen hittar du i Lantmäteriverkets tjänst. Gå till tjänsten Ta reda på fastighetsbeteckningen.Öppnas i en ny flik

Om du har frågor om fastighetens identifikationsnummer, kontakta Lantmäteriverket. Gå till Lantmäteriverkets webbplats. Öppnas i en ny flik

Vilka uppgifter ska jag ange i lägenhetsbeskrivningen?

I 4 § i bolagsordningen anges en lägenhetsbeskrivning, med andra ord uppgifter om byggnader, lägenheter, bilplatser och andra utrymmen.

Ange för respektive lägenhet uppgifter om bilplatser och andra utrymmen som hör till lägenheten. De bilplatser och andra utrymmen som besitts med egna aktier eller som är i bolagets besittning anmäler du i en annan punkt utgående från om de är belägna i byggnaden eller utanför byggnaderna.

Så här anger du uppgifterna i lägenhetsbeskrivningen i e-tjänsten på ytj.fi

 1. Börja med att lägga till en byggnad och en adress för den.
 2. Lägg till en lägenhet och dess grunduppgifter under adressen.

  Lägenhetens nummer, yta och primära användningsändamål är obligatoriska uppgifter som är markerade med en asterisk (*). För en bostadslägenhet är också typ av lägenhet en obligatorisk uppgift (till exempel 3R+K+BDR).
 3. Ange lägenhetens aktieuppgifter.

  En obligatorisk uppgift är aktiernas nummer (aktiegrupp), det vill säga uppgift om de aktier som medför rätt att besitta lägenheten. Om lägenheten är i bolagets besittning, ber tjänsten inte dig att ange uppgifter om aktier. Om inga aktier hör till lägenheten, ber inte tjänsten dig att ange uppgifter om aktier.

  När du lämnar in etableringsanmälan ska du förutom aktier också ange uppgifter om aktieägare.
 4. Ange uppgifter om lägenhetens bilplatser och andra utrymmen om det behövs.
 5. Lägg till uppgifter om byggnadens bilplatser och andra utrymmen.
 6. Lägg till uppgifter om bilplatser och andra utrymmen utanför byggnaderna.

Alla de uppgifter som du anger visas i bolagsordningen med undantag av aktieägarnas uppgifter. Läs mer om aktieägare.

Hur lämnar jag in bolagsordningens övriga uppgifter?

Fyll i bolagsordningens övriga bestämmelser i tjänstens textfält.

Det sätt du väljer för att teckna bolagets namn visas i 5 § i bolagsordningen. Spara övriga bestämmelser fr.o.m. 6 §.

Om du inte väljer namnteckningssätt, börja de övriga bestämmelserna i 5 §.

Du kan kopiera bestämmelserna som ska anges i textfältet från din dators ordbehandlingsprogram. Ta bort olika stilar i handlingen innan du skriver in texten i fältet.

Hurdan bilaga?

Ibland har bolagsordningen en bilaga, såsom en karta eller ansvarsfördelningstabell. Bifoga bilagan i e-tjänsten på ytj.fi när du lämnar in etableringsanmälan.

Bilagan måste bestå av en fil men den kan innehålla flera sidor. Sidorna ska vara i storlek A4 och av god kvalitet. Tillåtna filformat är pdf, doc och docx.

Obs! Handelsregistrets pappersutskrifter är svartvita. Därför kan du inte använda färger i bilagan till bolagsordningen för att till exempel markera olika områden på en karta, utan de måste framställas på ett annat sätt.

Utskriftsversion Uppdaterad 07.02.2020