Snabbguiden för varumärken

Varumärken

Ett varumärke är ett kännetecken som ett företag använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. Läs mer om varumärken.

Ansöker du om varumärke för första gången?

Vi har utarbetat en snabbguide för nya varumärkessökande. I snabbguiden hittar du de väsentligaste uppgifterna du måste veta innan du ansöker om registrering av ditt varumärke. Se vår snabbguide.

Ansök om varumärke på nätet

Du kan ansöka om registrering av ett varumärke på nätet. Gå till e-tjänsten för varumärken.

Lämna in e-ansökan.


Se upp för vilseledande fakturor

Andra sätt att skydda dina rättigheter

Mönsterskydd (designskydd) skyddar utseendet på en produkt eller en del av den.

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning.

Nyttighetsmodell är en ensamrätt lik patentet att utnyttja en uppfinning. Den är avsedd för enklare anordnings- och produktuppfinningar.

Aktuellt

Klicka på bilden för att gå till SMF-fondens webbplats

Små och medelstora företag (SMF) har möjlighet att genom bidragssystemet SMF-fonden få finansiellt stöd för att skydda sin immateriella egendom och utveckla kontrollen över den.

Maximibeloppet av bidrag för myndighetsavgifter för varumärkes- och designansökningar är 1 000 euro.