Gå direkt till innehållet
Valikko

Personer med rätt att företräda bolag

Uppgifterna om rättigheter att företräda aktiebolag ska hållas uppdaterade i handelsregistret.

De vanligaste rättigheterna att företräda bolag visas i Patent- och registerstyrelsens (PRS) informationstjänst Virre, där till exempel aktiebolagets kunder, samarbetspartner och finansiärer kan kontrollera rättigheterna.

I bolagsordningen kan det bestämmas att en styrelseledamot eller verkställande direktören har rätt att företräda bolaget eller att styrelsen får ge någon av sina ledamöter, verkställande direktören eller någon annan namngiven person rätt att företräda bolaget.

Namngivna personer med rätt att företräda bolag eller prokura

I bolagsordningen kan det bestämmas att styrelsen ger någon av sina ledamöter, verkställande direktören eller någon annan namngiven person rätt att företräda bolaget. Styrelsen kan emellertid ge nämnda rättigheter endast om bolagsordningen tillåter det. Bolagsordningen kan till exempel innehålla följande bestämmelse:"Dessutom kan styrelsen ge en namngiven person prokura eller rätt att företräda bolaget."

Ett företag kan också ha prokurister. Styrelsen kan ge prokura även när bolagsordningen inte föreskriver någonting om det. Till sin omfattning är prokuran mer begränsad än rätten att företräda ett bolag. Läs mer om prokurister och prokura.

Om du startar ett aktiebolag ska du anmäla personerna i etableringsanmälan.

Om du gör en ändringsanmälan kan du fortsätta här med att lämna in personändringen.

Företrädande av aktiebolag enligt bolagsordningen

Enligt aktiebolagslagen är det styrelsen som företräder ett aktiebolag. Verkställande direktören företräder aktiebolaget i ärenden som hör till hans eller hennes uppgifter. I bolagsordningen kan det också bestämmas att en styrelseledamot eller verkställande direktören har rätt att företräda bolaget.

De vanligaste bestämmelserna om företrädande i bolagsordningar:

 • styrelsen företräder bolaget
 • utöver styrelsen företräds bolaget av styrelseordföranden och verkställande direktören var för sig och av styrelseledamöter två tillsammans.

Lista över sätt att företräda bolag som visas i e-tjänsterna

Det är inte önskvärt att avvika från de nedan listade bestämmelserna om företrädande eftersom det i praktiken försvårar bolagets verksamhet. Vid avvikelse visar e-tjänsterna inga uppgifter om rätten att företräda bolaget enligt bolagsordningen, och i registeruppgifterna anges att sättet att företräda bolaget framgår av bolagets handlingar, vilka är tillgängliga i PRS kundtjänst.

Alla aktiebolag

 • Styrelseledamot och suppleant var för sig
 • Styrelseledamot ensam
 • Styrelseledamöter och suppleanter två tillsammans
 • Två styrelseledamöter tillsammans
 • Tre styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelsesuppleant ensam
 • Styrelseordföranden och styrelseledamot tillsammans
 • Styrelseordföranden ensam
 • Styrelseordföranden ensam och två styrelseledamöter tillsammans

Bolag som tillämpar aktiebolagslagen

 • Styrelseledamot och verkställande direktören tillsammans
 • Styrelseledamot och verkställande direktören tillsammans samt två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelseledamot tillsammans med styrelseordföranden eller verkställande direktören
 • Styrelseledamot, verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören var för sig
 • Styrelseledamöter och verkställande direktören var för sig
 • Styrelseledamöter, verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören, två tillsammans
 • Styrelseordföranden och verkställande direktören, vardera ensam
 • Styrelseordföranden och verkställande direktören vardera ensam samt två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelseordföranden och verkställande direktören vardera ensam och tre styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelseordföranden och verkställande direktören vardera ensam samt styrelseledamot och styrelsesuppleant tillsammans
 • Styrelseordföranden och verkställande direktören tillsammans
 • Styrelseordföranden ensam samt verkställande direktören och styrelseledamot tillsammans
 • Styrelseordföranden ensam, en styrelseledamot och verkställande direktören tillsammans och två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelseordföranden, verkställande direktören och styrelsesuppleant var för sig
 • Styrelseordföranden, verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören var för sig

Bolag som tillämpar lagen om bostadsaktiebolag

 • Styrelseledamöter och disponenten var för sig
 • Styrelseledamot och disponenten tillsammans
 • Styrelseledamot och disponenten tillsammans samt två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelseordföranden och disponenten vardera ensam
 • Styrelseordföranden och disponenten vardera ensam samt två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelseordföranden och disponenten tillsammans
 • Styrelseordföranden och disponenten tillsammans eller två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelseordföranden och disponenten tillsammans, eller vardera tillsammans med en styrelseledamot
 • Disponenten ensam
 • Disponenten ensam och två styrelseledamöter tillsammans
 • Disponenten ensam, styrelseordföranden tillsammans med en styrelseledamot
 • Disponenten, styrelseordföranden och styrelseledamot var för sig
 • Disponenten och styrelseordföranden tillsammans, styrelseordföranden och styrelseledamot tillsammans
 • Styrelseordföranden ensam samt två styrelseledamöter tillsammans eller bolagets disponent tillsammans med en styrelseledamot.
Utskriftsversion Uppdaterad 12.09.2018