Ömsesidigt fastighetsaktiebolag – aktieemission

Handelsregisterförfarandet är likadant som för aktiebolag eller bostadsaktiebolag beroende på den lag som tillämpas på det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget.

Läs våra anmälningsanvisningar:

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.01.2019