Vad avses med handläggningstid?

Patent- och registerstyrelsen (PRS) handlägger anmälningarna i den ordning de kommer in.

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider

I informationstjänsten Virre kan du gratis se din anmälans ankomsttidpunkt, status och senaste handläggningsfas i handelsregistret. Sök uppgifter med FO-numret eller diarienumret. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre.

Det är möjligt att du behöver korrigera eller komplettera din anmälan, varvid handläggningstiden blir längre. Läs mer om handläggningsfaserna för anmälan.

Vi skickar ett e-postmeddelande om registreringen av anmälan antingen till den e-postadress som du har angett för den part som kan lämna tilläggsuppgifter eller till företagets e-postadress som finns i registret. Vi skickar också ett handelsregisterutdrag om registreringen per post.

Under handläggning

Se i tabellen nedan handläggningssituationen i handelsregistret enligt typ av anmälan. Vi uppdaterar handläggningssituationen varje vecka.

Typ av anmälan Under handläggning (uppdaterats 18 oktober)
Elektronisk etableringsanmälan 16.10.2021
Elektronisk etableringsanmälan för bostadsaktiebolag
17.9.2021
Elektronisk anmälan om ändring i bolagsorgan 18.10.2021
Övriga elektroniska ändringsanmälningar 17.9.2021
Registrering av en fusions- eller delningsplan och en därtill hörande kallelse

18.10.2021

Etableringsanmälan på papper

13.9.2021
Övriga anmälningar till handelsregistret på papper 7.9.2021
Företagsinteckningsärenden 15.9.2021

Hur önskar jag att anmälan registreras vid en viss tidpunkt?

PRS avviker från handläggningsordningen av anmälningar endast av grundade skäl. När du önskar en viss registreringstidpunkt eller påskyndad handläggning för din anmälan, kom ihåg att ange skälet för din begäran.

Observera att begärandena är offentliga. Ange inte sådana uppgifter i din begäran som du inte vill att ska visas i handelsregistrets informationstjänst Virre.

Vi beaktar din begäran om möjligt men ger inget separat svar på den.

Innan du skickar din anmälan

Om du använder en pappersblankett (en Y-blankett) för din anmälan, kryssa i rutan i fältet "Begäran som gäller registrering i handelsregistret" på sida 1 i blanketten. Observera att om du endast anger din begäran på blankettsidor som handläggs av Skatteförvaltningen, kommer begäran inte till handelsregistrets kännedom.

Bifoga en separat begäran till pappersanmälan. I din begäran ska du ange skälet till den önskade registreringstidpunkten eller varför handläggningen borde påskyndas.

Efter att du har lämnat in din anmälan

Du kan också efter att du har lämnat in din anmälan önska registrering vid en viss tidpunkt eller påskyndad handläggning. Gör så här också när du har lämnat in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.

Skicka din begäran per e-post. Ange skälet, önskad registreringstidpunkt, företagets namn, eventuella FO-nummer samt uppgift om vilken anmälan begäran gäller (till exempel diarienumret).

Skicka din begäran till korjaukset[a]prh.fi.

Läs mer om följande:

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.10.2021