Gå direkt till innehållet
Meny

Handläggningssituationen för din anmälan

Patent- ochregisterstyrelsen (PRS) handlägger anmälningarna i den ordning de kommer in.

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider

Iinformationstjänsten Virre kan du gratis se anmälans ankomsttidpunkt,status och senaste handläggningsfas i handelsregistret. Sök uppgiftermed FO-numret eller diarienumret. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Det är möjligt att du behöverkorrigera eller komplettera din anmälan, varvid handläggningstiden är längre. Läs mer om handläggningsfaserna för anmälan

Vi skickar ette-postmeddelande om registrering av anmälan antingen till den e-postadresssom du har angett för den part som kan lämna tilläggsuppgifter eller tillföretagets e-postadress som finns antecknad i registret. Vi skickar också etthandelsregisterutdrag om registreringen per post.

Under handläggning

Se nedan ankomstdatum för anmälningar som är under handläggning i handelsregistret enligt typ av anmälan. Vi uppdaterar handläggningssituationen varje vecka.

Typ av anmälan Under handläggning (uppdaterad 19.5.2024)
Etableringsanmälan via i e-tjänsten på ytj.fi 10.5.2024
Etableringsanmälan för bostadsaktiebolag via e-tjänsten på ytj.fi 23.4.2024
Ändringsanmälan för bostadsaktiebolag via e-tjänsten på ytj.fi: bolagsordning i det nya elektroniska formatet 22.4.2024
Anmälan om ändring i bolagsorgan via e-tjänsten på ytj.fi 14.5.2024
Övriga ändringsanmälningar via e-tjänsten på ytj.fi 16.4.2024
Registrering av en fusions- eller delningsplan och en därtill hörande kallelse 15.4.2024
Etableringsanmälan på webblankett eller pappersblankett 17.4.2024
Övriga anmälningar till handelsregistret på webblankett eller pappersblankett 17.4.2024
Företagsinteckningsärenden 30.4.2024

Hur önskar jag att anmälan registreras vid en viss tidpunkt?

PRS avviker frånhandläggningsordningen av anmälningar endast av grundade skäl. När du önskar en viss registreringstidpunkt eller påskyndad handläggningför din anmälan, kom ihåg att ange skälet för din begäran.

Observera att begärandena är offentliga. Ange inga sådanauppgifter i din begäran som du inte vill att ska visas i handelsregistretsinformationstjänst Virre.

Vi beaktar din begäran om möjligtmen ger inget separat svar på den.

Innan du skickar in din anmälan

Om du använder en webb- eller pappersblankett(Y-blankett) för din anmälan, kryssa i rutan i fältet "Begäran som gällerregistrering i handelsregistret" på sida 1 i blanketten. Observera att om du endast anger din begäran på blankettsidor som handläggsav Skatteförvaltningen, kommer begäran inte till handelsregistrets kännedom.

Bifoga en separat begärantill anmälan som lämnats in på en webb- eller pappersblankett. I din begäran ska du ange skälet till den önskaderegistreringstidpunkten eller varför handläggningen borde påskyndas.

Efter att du har lämnat in din anmälan

Du kan också efter att du har lämnatin din anmälan önska registrering vid en viss tidpunkt eller påskyndad handläggning. Gör så här också när du har lämnat in din anmälan via e-tjänsten på ytj.fi.

Skicka din begäran per e-post. Ange skälet, önskad registreringstidpunkt, företagets namn, eventuellt FO-nummer samt uppgift om vilken anmälan begäran gäller (till exempeldiarienumret).

Skicka din begäran till korjaukset[a]prh.fi.

Läs mer om följande:

Utskriftsversion Uppdaterad 20.05.2024