Samtycke till att vara ansvarsperson

Om du har anmält registreringsförbud till handels-, förenings- eller stiftelseregistret och du anmäls som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning, ber vi om ditt samtycke innan registreringen. Till exempel en styrelseledamot kan vara ansvarsperson.

Samtycket gäller endast ansvarspersonens uppdrag i det företag eller den sammanslutning som lämnat in registeranmälan. Om någon på samma gång anmäler dig som ansvarsperson i flera företag, måste du ge ett separat samtycke till varje registrering.

Hur lämnar jag in mitt samtycke?

Lämna in ditt samtycke på vår webblankett. Det räcker inte att du ger ditt samtycke genom ett e-postmeddelande.

Att ge samtycke på webblanketten kräver stark autentisering, och därför måste du ha en finländsk personbeteckning och dessutom antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Du behöver också företagets eller sammanslutningens FO-nummer och anmälans diarienummer eller registreringsnummer.

Byt språk på webblanketten i sidans övre kant.

Gå till webblanketten för att ge ditt samtycke till uppdraget som ansvarsperson.

Ge ditt samtycke till uppdraget som ansvarsperson

Observera att du inte kan ge ditt samtycke förrän PRS har tagit registeranmälan upp till behandling och gett den ett diarie- eller registreringsnummer. Du kan följa handläggningen av anmälan på följande sätt:

Hur följer jag handläggningen av min anmälan?

När PRS har tagit emot ditt samtycke, får du ett mottagningsmeddelande med uppgift om samtycket.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.04.2021