Gå direkt till innehållet
Meny

Ansökan om likvidation av avregistrerat bostadsaktiebolag

Patent- och registerstyrelsen (PRS) förordnar ett avregistrerat bostadsaktiebolag i likvidation om likvidationsåtgärder behövs efter avregistreringen.

Vi förordnar emellertid inte bostadsaktiebolaget i likvidation om bolagets tillgångar inte räcker till att betala likvidationskostnaderna eller om uppgift om tillgångarnas storlek inte kan fås och om ingen aktieägare, borgenär eller annan person tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna.

Om ärendet föreskrivs i 22 kap 22 § i lagen om bostadsaktiebolag. Läs mer i författningsdatabasen Finlex. Öppnas i en ny flik

Läs också våra anvisningar om avregistrering.

Ansökans innehåll och bilagor

Lämna in en fritt formulerad skriftlig ansökan till PRS. Begär i din ansökan att PRS förordnar det avregistrerade aktiebolaget i likvidation. Motivera din begäran och redogör för hur ärendet påverkar den sökandes rätt. Lämna in dina kontaktuppgifter i ansökan.

Ange i ansökan om bolagets tillgångar räcker till för att betala likvidationskostnaderna eller om någon annan tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna. För att bedöma situationen bifoga vid behov en redogörelse för bolagets ekonomiska läge.

Om du i din ansökan föreslår en viss person till likvidator, bifoga till ansökan hens samtycke till uppdraget.

Bifoga till din ansökan en separat personuppgiftsblankett med uppgift om likvidatorns namn och personbeteckning. Ange inga personbeteckningar eller hemadresser i din ansökan. Fyll i och skriv ut: Personuppgiftsblankett. (pdf, 733.2 kt)

Obs! Alla de filer som du lämnar in är offentliga med undantag av personuppgiftsblanketten. Bifoga inte filer med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter till din anmälan.

Vem undertecknar ansökan?

Sökanden eller en person som sökanden har befullmäktigat undertecknar ansökan.

Om en befullmäktigad person undertecknar ansökan, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar ansökan?

Behandlingsavgiften för en ansökan som lämnas in på webblankett är 40 euro och för en pappersansökan som skickas per post 95 euro. Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till ansökan. Läs mer om betalningsanvisningar för handelsregisteranmälningar.

Se också prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in en ansökan på webblankett?

För att logga in i tjänsten behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Om du inte har någon finländsk personbeteckning, gå till våra anvisningar.

När du har loggat in, välj det ärende som din ansökan gäller. Lägg till din ansökan, kvittot på behandlingsavgiften och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten ”Ansökan till handelsregistret”.Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en pappersansökan?

Skicka din ansökan, kvittot på behandlingsavgiften och andra nödvändiga bilagor till:

Patent- och registerstyrelsen
Juridiska enheten
00091 PRH

Vad händer efter förordnandet i likvidation?

Efter att bolaget har förordnats i likvidation ska likvidatorn iaktta förfarandet om frivillig likvidation. Därefter söker likvidatorn offentlig stämning. Gå till anvisningar och avgifter för att söka offentlig stämning samt anmäla bolagets upplösning och slutredovisning.

Du kan söka offentlig stämning hos PRS i samma ansökan som förordnande i likvidation. Du kan också söka offentlig stämning separat.

Obs! Du måste söka offentlig stämning även om bolaget inte har några skulder.

Utskriftsversion Uppdaterad 30.11.2023