Gå direkt till innehållet
Valikko

Ansökan om likvidation av avregistrerat bostadsaktiebolag

Patent- och registerstyrelsen (PRS) försätter ett avregistrerat bostadsaktiebolag i likvidation om likvidationsåtgärder behövs efter avregistreringen.

PRS ger emellertid inte ett sådant förordnande om bolagets tillgångar inte förslår till betalning av likvidationskostnaderna, eller om uppgift om tillgångarnas storlek inte kan fås och ingen aktieägare, borgenär eller annan person tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna.

Om ärendet föreskrivs i 22 kap 22 § i lagen om bostadsaktiebolag. Läs mer i författningsdatabasen Finlex. Öppnas i en ny flik

Läs också våra anvisningar om avregistrering.

Ansökans innehåll och bilagor

Lämna in en fritt formulerad skriftlig ansökan till PRS. Begär i din ansökan att PRS försätter det avregistrerade aktiebolaget i likvidation. Motivera din begäran.

Ange om sökanden tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna, och föreslå en viss person till likvidator. Om du föreslår en viss person till likvidator, bifoga till din ansökan dennes samtycke till uppdraget. Motivera din begäran.

För att bedöma situationen bifoga vid behov en redogörelse för bolagets ekonomiska situation.

Skicka ansökan

per post till

Patent- och registerstyrelsen
Juridiska enheten
00091 PRH

Vem undertecknar ansökan?

Ansökan undertecknas av sökanden eller av en person som sökanden har befullmäktigat.

Om en befullmäktigad person undertecknar ansökan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar ansökan?

Behandlingsavgiften är 95 euro. Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till ansökan. Läs mer om betalningsanvisningar för handelsregisteranmälningar.

Se också prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 12.05.2023