Gå direkt till innehållet
Valikko

Anmälan om bolagsstämmans beslut för registrering

Bolagstämmans beslut om godkännande av eller avslag på rivning eller nybygge ska anmälas till handelsregistret. En anmälan ska också lämnas in ifall stämman som beslutar om ärendet inställs.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in din anmälan utan dröjsmål.

Hur lämnar jag in anmälan?

Du kan lämna in anmälan endast på pappersblanketter.

Använd blankett Y4 och bilageblankett 13. Läs först anvisningarna om hur du fyller i Y4.

Öppna: Y4 ifyllningsanvisningarÖppnas i en ny flik

Fyll sedan i och skriv ut blankett Y4 och bilageblankett 13.

Öppna: Y4 och bilageblankett 13 (pdf, 0.3 MB)

Ange bolagsstämmans beslut på sida 7 av bilageblankett 13 i fältet "Övriga uppgifter som anmäls för registrering / ska avföras ur registret".

Vilka bilagor behövs?

Bifoga till din anmälan en kopia av bolagsstämmans beslut och kvittot på betald behandlingsavgift.

Vem undertecknar anmälan?

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten.

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar anmälan?

Anmälan kostar 95 euro.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Mer information i lagstiftningen

Om ärendet föreskrivs i 6 kap 39 § i lagen om bostadsaktiebolag. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 09.08.2023