Gå direkt till innehållet
Meny

Försäkran om att lagen har iakttagits

I samband med bostadsaktiebolagets och ömsesidiga fastighetsaktiebolagets etableringsanmälan ska du lämna in styrelseledamöternas och disponentens eller verkställande direktörens försäkran om att lagen har iakttagits.

Vilka uppgifter måste försäkran innehålla?

Försäkran måste innehålla följande uppgifter:

  • vem är det som försäkrar (styrelseledamöterna och antingen disponenten eller verkställande direktören)
  • vilken lag som har iakttagits vid bolagsbildningen (lagen om bostadsaktiebolag eller aktiebolagslagen)

Exempel på försäkran

[Skriv bolagets firma (namn) och FO-nummer]

Undertecknade samtliga styrelseledamöter och disponenten/verkställande direktören i bolaget försäkrar att bestämmelserna i lagen om bostadsaktiebolag/aktiebolagslagen har iakttagits vid bolagsbildningen.

Datum [komplettera här]

Samtliga styrelseledamöters och disponentens/verkställande direktörens underskrifter med namnförtydliganden

Hur lämnar jag in försäkran?

Bifoga försäkran som en fil i e-tjänsten på ytj.fi antingen när du lämnar in din anmälan eller senare när bolaget har fått ett FO-nummer.

Läs våra anvisningar om hur du lämnar in en etableringsanmälan:

Utskriftsversion Uppdaterad 08.01.2019