Gå direkt till innehållet
Meny

Våra mest an­vän­da e-tjäns­ter

Fö­re­tags­sök­ning och an­mäl­nin­gar till han­dels­re­gi­stret

Gå till webbplatsen ytj.fi

Bil­da fö­re­ning och läm­na in upp­gif­ter

Gå till föreningsregistrets e-tjänst

Sök, kom­plet­te­ra och för­nya va­ru­mär­ken

Gå till e-tjänster för varumärken

Sök in­for­ma­tion om pa­tent och nyt­tig­hets­mo­del­ler i Fin­land

Gå till Patentinformationstjänst