Företagets adress- och kontaktuppgifter

De adress- och kontaktuppgifter som företaget anmäler till handelsregistret är offentliga och avgiftsfritt tillgängliga i informationstjänsten Virre, som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller, och i företagssökningen på ytj.fi, som PRS och Skatteförvaltningen tillhandahåller gemensamt. Uppgifter ur handelsregistret och ur företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi lämnas ut på flera olika sätt till medborgare, företag och myndigheter.

Vi skickar inget registerutdrag om adressändring till företaget. Du kan kontrollera att ändringen har förts in i registret i företagssökningen på ytj.fi eller i informationstjänsten Virre.

Gå till företagssökningen på ytj.fi.

Gå till Virre.

Åtminstone en adressuppgift är obligatorisk

Du måste anmäla antingen företagets post- eller besöksadress till handelsregistret.

Om du vill kan du också anmäla andra kontaktuppgifter såsom

  • telefon
  • fax
  • e-post
  • hemsidans www-adress.

Du kan också anmäla dina tidigare registrerade offentliga uppgifter för avregistrering.

Om företagets hemort ändras, läs våra anvisningar om hur du anmäler ändringen.

Hur lämnar jag in ändringsanmälan?

Anmäl ändringar i de registrerade uppgifterna utan dröjsmål.

Lämna in din anmälan på nätet i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi.

Alternativt kan du använda pappersblanketter, men du kan inte anmäla ändrade uppgifter per telefon eller i fritt formulerad form via e-post.

Omedelbar e-postbekräftelse på inlämnad ändringsanmälan

Anmäl ditt företags e-postadress i e-tjänsten på ytj.fi. Då får du alltid ett automatiskt e-postmeddelande efter att handelsregistret har mottagit en ändringsanmälan från ditt företag. Läs mer om tjänsten.

Företagets e-postadress är en offentlig uppgift som visas i företagssökningen på ytj.fi.

Ändringsanmälan på nätet

Lämna in din ändringsanmälan i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi.

Du behöver en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Anmälan är gratis.

Gå till ytj.fi för att lämna in din anmälan.

Ändringsanmälan på papper

Du kan också anmäla ändringen gratis på pappersblankett.

Använd följande blanketter för din anmälan:

  • Blankett Y6 (enskild näringsidkare). Blanketten undertecknas av näringsidkaren.
  • Blankett Y5 (öppet bolag eller kommanditbolag). Blanketten undertecknas av en ansvarig bolagsman.
  • Blankett Y4 (övriga företag). För aktiebolag eller andelslag undertecknas blanketten av en styrelsemedlem eller verkställande direktören. För övriga bolag, se 14 § i företags- och organisationsdatalagen (författningsdatabasen Finlex).
Blanketten kan också undertecknas av en person som någon av de ovannämnda personerna har befullmäktigat. Om den befullmäktigade personen undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Anmäl adressen separat till Posten

Posten förmedlar inte företagets adress till företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi, och den adressanmälan som du lämnar in via ytj.fi förmedlas inte heller vidare till Posten.

Kom därför ihåg följande:

  • Gör en adressanmälan till Posten när du inleder företagsverksamheten, öppnar ett nytt verksamhetsställe eller byter namn på ditt företag.
  • Meddela Posten om din hemadress också är företagets postadress.
  • Läs mer om företagens adressanmälningar på Postens webbplats. Gå till Postens webbplats.


Utskriftsversion
Uppdaterad 06.06.2019