Ansök om designregistrering

Vad är mönsterrätt?

Mönsterrätt är det mest betydande rättsliga skyddet för industriell formgivning. Design skyddas genom registrering, vilket innebär att du får ett bevis på ensamrätt till dina formgivna produkter.

I den finländska lagstiftningen används termen mönster för begreppen design och formgivning. Mönsterskydd är den juridiska termen för designskydd.

Mönsterrätt och designskydd används huvudsakligen i näringsverksamhet men privatpersoner kan lika bra söka och inneha designskydd.

Information om designregistreringar i vår Mönsterdatabas

Gå till Mönsterdatabasen.


Andra sätt att skydda dina rättigheter

Ett varumärke skiljer företagets varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. Läs mer om varumärken.

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Läs mer om patent.

Nyttighetsmodell är en ensamrätt lik patentet att utnyttja en uppfinning. Den är avsedd för enklare anordnings- och produktuppfinningar. Läs mer om nyttighetsmodeller.

Aktuellt

PRS skickar inte vilseledande påminnelsebrev till sina varumärkeskunder

Vår kundservice har fått flera förfrågningar om brev med rubriken Påminnelse. I alla de anmälningar och brev som vi skickar meddelas klart och tydligt att avsändaren är PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.