Handelsregisterutdrag

Köp handelsregisterutdrag snabbt och förmånligt på nätet. Priset är 2,60 euro + moms.

Börja med att söka företagets avgiftsfria grunduppgifter i informationstjänsten Virres företagssökning, tryck sedan på knappen för att köpa ett elektroniskt handelsregisterutdrag.

Du får genast tillgång till registerutdraget, och du kan skriva ut eller spara det i "Köpta produkter" i Virre.

Köp handelsregisterutdrag i informationstjänsten Virre.

Läs mer i våra anvisningar hur du köper och beställer ett handelsregisterutdrag på engelska.

Beställ utdrag mot faktura

Om du inte har nätbankskoder eller kreditkort, går det även att beställa handelsregisterutdrag mot faktura. Då kostar ett handelsregisterutdrag 15 euro. Därtill tar vi ut ett faktureringstillägg på 6,50 euro och ett expeditionstillägg på 5,50 euro om vi skickar dokumentet per post.

Om beställaren är en privatperson i stället för ett företag eller annan organisation, anmäl personbeteckningen för faktureringen på beställningsblanketten i fältet Tilläggsuppgifter.

Gå till blanketten för att beställa utdrag mot faktura.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.01.2021