Behandling av personuppgifter hos PRS

Patent- och registerstyrelsen (PRS) för flera offentliga register. Våra centrala register med personuppgifter är

  • handelsregistret
  • föreningsregistret
  • stiftelseregistret
  • patentregistret
  • varumärkesregistret
  • nyttighetsmodellregistret
  • mönsterregistret
  • revisorsregistret
  • revisorsexamensregistret
  • företags- och organisationsdatasystemet (tillsammans med Skatteförvaltningen).

Syftet med våra register är framför allt att lämna ut uppgifter ur dem till myndigheter och andra som behöver mer information. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på de myndighetsuppdrag som är fastställda för oss i lagen.

Vi behandlar personuppgifter lagenligt och anordnar regelbundet kurser för våra anställda om behandlingen av personuppgifter.

Därtill ser vi till att obehöriga personer inte har tillgång till de uppgifter som har lagrats hos oss.

Vi har utarbetat en dataskyddspolitik där vi redogör för hur vi säkrar en lagenlig behandling av personuppgifter.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter hos PRS:

Så här behandlar PRS personuppgifter.

Hur kan jag kontrollera mina personuppgifter?

Korrigering av felaktiga personuppgifter

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.03.2022