Gå direkt till innehållet
Valikko

Anmälan om likvidation

Aktiebolag löses upp genom likvidationsförfarande.

Syftet med förfarandet är att

  • utreda bolagets ekonomiska ställning
  • realisera en behövlig mängd egendom
  • betala bolagets skulder och
  • betala ut överskottet till aktieägarna.


Likvidationsförfarandet tar minst fem månader och omfattar tre steg:

  1. Registrering av likvidation och likvidator
  2. Ansökan om offentlig stämning på borgenärer
  3. Anmälan om aktiebolagets upplösning och slutredovisning

Läs också om andra situationer kring likvidation.


Utskriftsversion Uppdaterad 09.07.2018