Gå direkt till innehållet
Valikko

Anmälan för registrering av likvidation och likvidator

Anmäl bostadsaktiebolagets likvidation och likvidator till handelsregistret utan dröjsmål.

Använd blankett Y4, bilageblankett 13B och personuppgiftsblanketten.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut: blankett Y4, bilageblankett 13B och personuppgiftsblanketten.Öppnas i en ny flik

Vad ska jag anmäla på bilageblankett 13B och på personuppgiftsblanketten?

På bilageblankett 13B ska du ange likvidators namn och födelsedatum. På den separata personuppgiftsblanketten ska du ange namn och personbeteckning, samt namn och adress för utländska personer.

Se till att du inte anger personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter. Läs mer om personbeteckningar.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga en styrkt kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Bifoga också kvitto på betalningen till anmälan.

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas av likvidatorn eller av en person som likvidatorn har befullmäktigat. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Vad kostar det?

Behandlingsavgiften är 95 euro. Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer om betalningsanvisningar för handelsregisteranmälningar.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.08.2021