Gå direkt till innehållet
Valikko

Handelsregistret: prislista över informationstjänster

Här nedan finns följande prislistor:

Priserna för elektroniska handelsregisterutdrag och andra elektroniska produkter hittar du i informationstjänsten Virre. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Betalningsuppgifter

Vi fakturerar de beställda informationstjänsteprodukterna.

Du kan också köpa handelsregisterutdrag, organisationsregler eller diarieintyg i vår kundtjänst (Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors). Se kundtjänstens kontaktuppgifter.

Avgifterna för de informationstjänster som Patent- och registerstyrelsens handelsregister tillhandahåller baserar sig på lagen om avgifter för Patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992) och på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1097/2019). Avgifterna för de momsbelagda produkterna baserar sig på Patent- och registerstyrelsens beslut utfärdade med stöd av ovannämnda arbets- och näringsministeriets förordning.

Utdrag, intyg och kopior (Moms 0 %)

Produkt Grundpris (€) Moms 0 % Försäljningspris (€)
Handelsregisterutdrag 15,00 0 15,00
Du kan ladda ner elektroniska handelsregisterutdrag via informationstjänsten Virre. Gå till informationstjänsten Virre.
Översatt utdrag ur handelsregisteruppgifter 40,00 0 40,00
Organisationsregler (bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar) 15,00 0 15,00
Elektroniska översatta utdrag eller organisationsregler som kan köpas direkt i informationstjänsten Virre. Se priser för produkter som kan köpas i Virre.
Diarieintyg 7,00 0 7,00
Registreringsintyg 7,00 0 7,00
Bokslut 15,00 0 15,00
Bestyrkt utskrift av utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer 7,00 0 7,00
Ankomstintyg utfärdat av registret över företags- och organisationsnummer 7,00 0 7,00
Förmånstagarutdrag (med redogörelse om användningsändamål). Läs mer om förmånstagarutdrag. 7,00 0 7,00
Bestyrkande av kopia 15,00+1,00/sida 0 15,00+1,00/sida
Expeditionstillägg 5,50 0 5,50
Faktureringstillägg 6,50 0 6,50

Utdrag, intyg och kopior (Moms 24 %)

Produkt Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
Kopior av elektroniska anmälningsdokument (registeranmälningar som kommit in 1 november 2014 eller senare) 5,00/anmälning 1,20 6,20/anmälning
Kopiering av pappersdokument 2,00/beställning 0,24 2,48/beställning
Kopior av pappersdokument 1,00/sida 0,24 1,24/sida
Exempel: Kunden beställer kopior av tre sidor. Det kostar 2,48 euro + 3 x 1,24 euro = 6,20 euro.
Kopior och utskrifter som självbetjäning på PRS kundtjänst 0,40/sida 0,10 0,50/sida
Översatt utdrag ur handelsregisteruppgifter (sammanställs manuellt, beställ separat från PRS) 120,00 28,80 148,80
Historieutdrag ur handelsregistret (sammanställs manuellt, beställ separat från PRS) 50,00 12,00 62,00
Förmånstagarutdrag på engelska (med redogörelse om användningsändamål). Läs mer om förmånstagarutdrag. 20,00 4,80 24,80
Övriga intyg ur handelsregistret 50,00 12,00 62,00
Expeditionstillägg 5,50 1,32 6,82
Faktureringstillägg 6,50 1,56 8,06

Urval ur uppgifterna i handelsregistret

Tjänst eller produkt Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
Kontroll av egna uppgifter enligt personuppgiftslagen. Läs mer om kontroll av egna uppgifter i Urval av företag. avgiftsfri 0 avgiftsfri
Urval av nya företag, upphörda företag, giltiga företag i registret, urval av företag med anknytning till en person (personsökning) Se priserna för urval i prislistan i Virre.
Applikationsförfrågningar ur handelregister-uppgifterna via gränssnittet WebService Se priserna för applikationsförfrågningar i prislistan i Virre.
Du får kungörelseuppgifter från handelsregistret och data från företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi) via vårt gränssnitt för öppna data. Läs mer om öppna data. avgiftsfri
Grundurval ur handelsregistret (faktureras fyra gånger per år), särskild avgift och avtal för överföring av informationsmaterialet 1 000,00/
anslutningsavgift

935,00 -
3 635,00/månad

240,00

224,40-872,40
1 240,00/ anslutningsavgift

1 159,40 -
4 507,40 / månad
Massutlämnande av bilder på bokslut och bokslutsuppgifter (faktureras fyra gånger per år) 1 000,00/
anslutning

13 000,00/ år

240,00

3120,00
1 240,00/ anslutning

16 120,00/ år
Massutlämnande av informationsmaterialet i företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi) (faktureras fyra gånger per år) 1 000,00/ anslutning

4 000,00/ år
240,00

960,00

1 240,00/ anslutning

4 960,00/ år

Övriga urval ur uppgifterna i FODS hittar du på webbplatsen ytj.fi. Öppnas i nytt fönster.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 31.01.2023