Ömsesidigt fastighetsaktiebolag – ändringsanmälan om aktier

Handelsregisterförfarandet är likadant som för aktiebolag.

Läs våra anmälningsanvisningar för aktiebolag.


Utskriftsversion
Uppdaterad 04.01.2019