Gå direkt till innehållet
Meny

Ändringsanmälan för ömsesidiga fastighetsaktiebolag

Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag måste lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret om dess registrerade uppgifter förändras. Till exempel personbyten i bolaget ska anmälas utan dröjsmål.

I vissa fall måste även nya uppgifter anmälas med en ändringsanmälan, till exempel då bolaget för första gången väljer verkställande direktör eller disponent.

Varför måste du anmäla?

Handelsregisteruppgifter används ofta för att kontrollera bolagens företrädare och bakgrundsfakta. Genom anmälan försäkrar sig bolaget om att handelsregisteruppgifterna motsvarar bolagets faktiska situation.

De tjänster som informationssystemet för bostadslägenheter (bostadsdatasystemet) erbjuder till bostadsaktiebolag kontrollerar i handelsregistret om användaren till exempel är disponent eller styrelseordförande i bostadsaktiebolaget. Läs mer om Lantmäteriverkets informationssystem för bostadslägenheter på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi.Öppnas i en ny flik

Även bostadsaktiebolagens kontaktuppgifter, såsom postadress och e-postadress, hämtas från handelsregistret. Lantmäteriverket använder uppgifterna när det meddelar till bostadsaktiebolaget att ägandet har registrerats i informationssystemet för bostadslägenheter. Läs mer om ändring av kontaktuppgifter.

Flera av ömsesidiga fastighetsaktiebolagets beslut träder i kraft först genom registrering. De vanligaste besluten handlar om ändringar i bolagsordningen eller i aktiekapitalet. Bolaget kan följa den nya bolagsordningen från och med registreringsdagen. Om anmälan eller ansökan inte lämnas in inom utsatt tid kan det leda till att bolagets beslut förfaller.

Försummelse av anmälningsskyldigheten kan leda till bötesstraff.

Kontrollera ditt företags gällande handelsregisteruppgifter innan du lämnar in en ändringsanmälan. Då ser du genast vilka uppgifter du behöver ändra eller tillägga. Du kan kontrollera uppgifterna i informationstjänsten Virre. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Omedelbar e-postbekräftelse på inlämnad ändringsanmälan

Om ditt företags e-postadress finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi, får du ett automatiskt e-postmeddelande när din ändringsanmälan har kommit in till handelsregistret. Läs mer on den automatiserade tjänsten.

Hur lämnar jag in ändringsanmälan?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. För att kunna lämna in en e-anmälan på ytj.fi ska du ha en finländsk personbeteckning och ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Närmare anmälningsanvisningar hittar du på respektive anmälans sidor.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Öppnas i en ny flik


Vad kostar anmälan?

Behandlingsavgiften beror på vad du anmäler. Ta en titt på handelsregistrets prislista.

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder, kreditkort eller genom att använda adress för nätfakturor.

Om du anmäler på pappersblankett, är handläggningstiden längre och priset i regel högre jämfört med e-anmälan. Avgiften för pappersanmälan ska betalas innan anmälan skickas in.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.10.2019