Gå direkt till innehållet
Meny

Förlust av andelskapitalet

Om andelslagets styrelse konstaterar att andelslagets eget kapital är negativt, ska den genast göra en anmälan om förlusten av andelskapitalet till handelsregistret (23 kap. 23 § i lagen om andelslag). Gå till Finlex.Öppnas i en ny flik

Blankett

 • Använd blankett Y4 och bilageblankett 14A (pdf, 826.6 kt)
 • Ange att andelslagets andelskapital har gått förlorat på bilageblankett 14A, sida 7, under "Övriga uppgifter som anmäls för registrering/skall avföras ur registret".
 • Blankett Y4 undertecknas av någon av styrelseledamöterna eller av verkställande direktören eller av en person som någon av dem har befullmäktigat. Om anmälan undertecknas av den som har befullmäktigats, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagor

 • Styrelseprotokoll
 • Kvitto på att behandlingsavgiften har betalats

Behandlingsavgift

Tidsfrist

 • Lämna in anmälan genast.

Så stryks registeranteckningen om förlusten av andelskapitalet

Registeranteckningen om förlusten av andelskapitalet kan strykas till följd av en registeranmälan från andelslaget om andelslagets eget kapital utgör över hälften av det sammanlagda beloppet av andelskapitalet och aktiekapitalet.

Blankett

 • Använd blankett Y4 (pdf, 0.3 MB) och bilageblankett 14A (pdf, 1.1 MB)
 • Ange att du vill att registeranteckningen om förlusten av andelskapitalet ska strykas på bilageblankett 14A, sida 7, under "Övriga uppgifter som anmäls för registrering/skall avföras ur registret".
 • Blankett Y4 undertecknas av någon av styrelseledamöterna eller av verkställande direktören eller av en person som någon av dem har befullmäktigat. Om den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagor

 • Balansräkning som visar att andelslagets eget kapital utgör över hälften av det sammanlagda beloppet av andelskapitalet och aktiekapitalet.
 • Om andelslaget har ökat det egna kapitalet enligt 23 kap. 23 § i lagen om andelslag, bifoga en annan särskild redogörelse om det tillsammans med en motivering. I fråga om ett kapitallån räcker det med en motivering om att det har beaktats i beräkningen av det egna kapitalet.
 • Om andelslaget enligt lagen eller stadgarna är skyldigt att välja en revisor eller en verksamhetsgranskare, ska balansräkningen och redogörelsen ha genomgått revision av revisorn eller granskning av verksamhetsgranskaren.
 • Kvitto på att behandlingsavgiften har betalats


Behandlingsavgift


Tidsfrist

 • Lämna in anmälan genast.
Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024